Vyhláška č. 7/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok

Čiastka 3/1959
Platnosť od 28.02.1959
Účinnosť od 15.03.1959
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 16. decembrom 1958.

7

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 11. februára 1959

o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok


Dňa 26. júna 1958 sa dojednala v Prahe Dohoda medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok.

Vláda Dohodu schválila 17. septembra 1958 a prezident republiky ju ratifikoval 3. novembra 1958. Schválenie Dohody kompetentnými orgánmi Československej republiky bolo oznámené nótou z 25. novembra 1958 a jej schválenie kompetentnými orgánmi Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou zo 16. decembra 1958.

Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 16. decembrom 1958.


David v. r.