Redakčné oznámenie č. r1/c189/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.

Čiastka 189/2003
Platnosť od 08.11.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 430/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V článku II bode 7 § 38a ods. 1 písm. a) prvom bode má byť namiesto slova „prechodeného“ správne uvedené slovo „prechodného“.