Opatrenie č. 343/2021 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022

Platnosť od 30.09.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

343

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. septembra 2021

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Igor Matovič v. r.