Opatrenie č. 263/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021

Platnosť od 28.09.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

263

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2020

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger v. r.