Vyhláška č. 11/1947 Zb.Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů.

Čiastka 6/1947
Platnosť od 04.02.1947
Účinnosť od 04.02.1947

11.

Vládní vyhláška

ze dne 21. ledna 1947

o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů.


Podle § 1, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, usnesla se vláda republiky Československé, že k účelům vojenských výcvikových táborů lze provésti vyvlastnění podle tohoto zákona též mimo dobu mobilisace, války nebo mimořádného opatření podle § 27 branného zákona.


Gottwald v. r.