Nariadenie vlády č. 333/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Platnosť od 07.09.2021
Účinnosť od 20.11.2021

OBSAH

333

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. augusta 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky sa mení takto:

1. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE (§ 2 ods. 3)

I. LIEKY

Kategórie námorných lodí
ABC
1. Kardiovaskulárny systém
a) Kardio-cirkulárne sympatomimetikáxx
b) Antianginózne preparátyxxx
c) Diuretikaxx
d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženyxx
e) Antihypertenzívaxx
2. Gastrointestinálny systém
a) Lieky na žalúdočné a dvanástomikové ťažkosti
- lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídyxx
- antacidné gélyxx
b) Antiemetikáxx
c) Laxatívax
d) Antidiarhoikáxxx
e) Antihaemorrhoidaliaxx
3. Analgetika a antispasmotiká
a) Analgetika, antipyretiká a protizápalové prípravkyxxx
b) Analgetiká-anodynáxx
c) Spazmolytiká
4. Nervový systém
a) Anxiolytikáxx
b) Neuroleptikáxx
c) Lieky proti morskej chorobexxx
d) Antiepileptikáxx
5. Antialergiká a antianafylaktiká
a) Antihistaminikáxx
b) Glukokortikoidyxx
6. Respiračný systém
a) Bronchospazmolytikáxx
b) Antitusikáxx
c) Lieky používané proti prechladnutiu a sinusitidexx
7. Antiinfektíva
a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)xx
b) Antiparazitikáxx
c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulínyxx
d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)xx
8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmyxx
9. Lieky na vonkajšie použitie
a) Dermatologické lieky
- antiseptické roztokyxxx
- antibiotické mastixx
- protizápalové a analgetické mastixx
- antimykotické krémyx
- prípravky na popáleninyxxx
b) Očné lieky
- antibiotické a protizápalové liekyxx
- anestetické kvapkyxx
- soľný roztok na vymývanie očíxxx
- hypotonické myotické kvapkyxx
c) Ušné lieky
- anestetické a protizápalové roztokyxx
d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle
- antiseptické ústne vodyxx
e) Lokálne anestetiká
- lokálne anestetiká pôsobiace zmrazuj úcox
- lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciamixx

II. ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE

Kategórie námorných lodí
ABC
1. Resuscitačné zariadenie
- resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskamixx
- prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník_xx
- mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciestxx
2. Obväzy a vybavenie na šitie
- škrtidláxxx
-jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlamixx
- priľnavý elastický obväzxxx
- prúžky gázyxx
- tubulárna gáza na obväzovanie prstovx
- sterilná gáza stlačenáxxx
- sterilná plachta pre popálenýchxx
- trojrohá šatkaxx
- jednorazové rukavicexxx
- priľnavé obväzy, leukoplastyxxx
- sterilné tlakové obväzyxxx
- priľnavé alebo zinkoxidové obväzyxxx
- nevstrebateľné nite a ihlyx
- vazelínová gáza, mastný tylxx
3. Nástroje
-jednorazové skalpelyx
- škatuľa na nástroje z vhodného materiáluxx
- nožnicexx
- anatomické pinzetyxx
- hemostatické svorkyxx
- ihlovecx
-jednorazové britvyx
4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie
-jednorazové špachtle na stlačenie jazykaxx
- reagenčné prúžky na analýzu močux
- diagramy na zaznamenanie teplotyx
- zdravotné evakuačné plachtyxx
- fonendoskopxx
- sfygmomanometerxx
- lekársky teplomerxx
- hypotermický teplomerxx
- rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)xx
5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu
- cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)x
- súprava na intravenóznu infúziuxx
- jednorazové injekčné striekačky a ihlyxx
6. Všeobecné zdravotnícke potreby
- Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadeniaxx
- podložná misax
- fľaša na teplú vodux
- fľaša na močx
- vrecko na ľadx
7. Znehybňujúce a fixovácie zariadenia
- súprava dláh na končatiny rôznych veľkostíxx
- golier na znehybnenie krkuxx
8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia
- prípravky na dezinfekciu vodyx
- tekuté insekticídyx
- práškové insekticídyx

(1) Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

III. ANTIDOTA

1. Lieky
- všeobecné
- kardiovaskulárne
- gastrointestinálny systém
- nervový systém
- respiračný systém
- antiinfektíva
- na vonkajšie použitie
2. Zdravotnícke zariadenie
- nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

“.

2. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA KONTROLU ZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA NA NÁMORNEJ LODI

“.

3. V § 9 odsek 1 znie:

„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

4. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych požiadavkách na zvýšenú zdravotnú starostlivosť pre ochranu zdravia a bezpečnosti na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113 30. 4. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v platnom znení,

2. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29 EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy (Ú. v . EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. novembra 2021.


Eduard Heger v. r.