Nariadenie vlády č. 333/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Platnosť od 07.09.2021
Účinnosť od 20.11.2021 (za 2 mesiace)

OBSAH

333

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. augusta 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky sa mení takto:

1. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE (§ 2 ods. 3)

I. LIEKY

Kategórie námorných lodí
ABC
1. Kardiovaskulárny systém
a) Kardio-cirkulárne sympatomimetikáxx
b) Antianginózne preparátyxxx
c) Diuretikaxx
d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženyxx
e) Antihypertenzívaxx
2. Gastrointestinálny systém
a) Lieky na žalúdočné a dvanástomikové ťažkosti
- lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídyxx
- antacidné gélyxx
b) Antiemetikáxx
c) Laxatívax
d) Antidiarhoikáxxx
e) Antihaemorrhoidaliaxx
3. Analgetika a antispasmotiká
a) Analgetika, antipyretiká a protizápalové prípravkyxxx
b) Analgetiká-anodynáxx
c) Spazmolytiká
4. Nervový systém
a) Anxiolytikáxx
b) Neuroleptikáxx
c) Lieky proti morskej chorobexxx
d) Antiepileptikáxx
5. Antialergiká a antianafylaktiká
a) Antihistaminikáxx
b) Glukokortikoidyxx
6. Respiračný systém
a) Bronchospazmolytikáxx
b) Antitusikáxx
c) Lieky používané proti prechladnutiu a sinusitidexx
7. Antiinfektíva
a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)xx
b) Antiparazitikáxx
c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulínyxx
d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)xx
8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmyxx
9. Lieky na vonkajšie použitie
a) Dermatologické lieky
- antiseptické roztokyxxx
- antibiotické mastixx
- protizápalové a analgetické mastixx
- antimykotické krémyx
- prípravky na popáleninyxxx
b) Očné lieky
- antibiotické a protizápalové liekyxx
- anestetické kvapkyxx
- soľný roztok na vymývanie očíxxx
- hypotonické myotické kvapkyxx
c) Ušné lieky
- anestetické a protizápalové roztokyxx
d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle
- antiseptické ústne vodyxx
e) Lokálne anestetiká
- lokálne anestetiká pôsobiace zmrazuj úcox
- lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciamixx

II. ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE

Kategórie námorných lodí
ABC
1. Resuscitačné zariadenie
- resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskamixx
- prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník_xx
- mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciestxx
2. Obväzy a vybavenie na šitie
- škrtidláxxx
-jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlamixx
- priľnavý elastický obväzxxx
- prúžky gázyxx
- tubulárna gáza na obväzovanie prstovx
- sterilná gáza stlačenáxxx
- sterilná plachta pre popálenýchxx
- trojrohá šatkaxx
- jednorazové rukavicexxx
- priľnavé obväzy, leukoplastyxxx
- sterilné tlakové obväzyxxx
- priľnavé alebo zinkoxidové obväzyxxx
- nevstrebateľné nite a ihlyx
- vazelínová gáza, mastný tylxx
3. Nástroje
-jednorazové skalpelyx
- škatuľa na nástroje z vhodného materiáluxx
- nožnicexx
- anatomické pinzetyxx
- hemostatické svorkyxx
- ihlovecx
-jednorazové britvyx
4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie
-jednorazové špachtle na stlačenie jazykaxx
- reagenčné prúžky na analýzu močux
- diagramy na zaznamenanie teplotyx
- zdravotné evakuačné plachtyxx
- fonendoskopxx
- sfygmomanometerxx
- lekársky teplomerxx
- hypotermický teplomerxx
- rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)xx
5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu
- cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)x
- súprava na intravenóznu infúziuxx
- jednorazové injekčné striekačky a ihlyxx
6. Všeobecné zdravotnícke potreby
- Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadeniaxx
- podložná misax
- fľaša na teplú vodux
- fľaša na močx
- vrecko na ľadx
7. Znehybňujúce a fixovácie zariadenia
- súprava dláh na končatiny rôznych veľkostíxx
- golier na znehybnenie krkuxx
8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia
- prípravky na dezinfekciu vodyx
- tekuté insekticídyx
- práškové insekticídyx

(1) Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

III. ANTIDOTA

1. Lieky
- všeobecné
- kardiovaskulárne
- gastrointestinálny systém
- nervový systém
- respiračný systém
- antiinfektíva
- na vonkajšie použitie
2. Zdravotnícke zariadenie
- nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

“.

2. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA KONTROLU ZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA NA NÁMORNEJ LODI

“.

3. V § 9 odsek 1 znie:

„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

4. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych požiadavkách na zvýšenú zdravotnú starostlivosť pre ochranu zdravia a bezpečnosti na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113 30. 4. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v platnom znení,

2. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29 EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy (Ú. v . EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. novembra 2021.


Eduard Heger v. r.