Vyhláška č. 392/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.

Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 15.11.2021

OBSAH

392

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. októbra 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

2. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí

Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčastiMerná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[EUR]
Hodnota
spolu
s DPH
[EUR]

1.Sakoks1145,00145,00
2.Nohavice alebo sukňaks262,50125,00
3.Košeľa zelená dlhý rukávks230,5061,00
4.Viazanka zelená alebo šatkaks213,5027,00
5.Čiapka letnáks111,0011,00
6.Čiapka zimnáks116,0016,00
7.Šálks111,0011,00
8.Sveterks166,5066,50
9.Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkouks1156,50156,50
10.Špecifické označenie – rukávnikks35,5016,50
11.Špecifické označenie – služobné označenieks33,009,00
12.Nohavice terénne letnéks180,5080,50
13.Obuv do terénu s membránoupár1137,50137,50
14.Nohavice terénne zimnéks190,0090,00
15.Bunda do pásaks197,5097,50
16.Zelená košeľa krátky rukávks125,5025,50
17.Košeľa biela dlhý rukávks130,5030,50
18.Polokošeľa krátky rukávks122,0022,00
19.Polokošeľa dlhý rukávks125,5025,50
20.Nepremokavá súpravaks1126,00126,00
21.Ponožky k rovnošatepár33,5010,50
22.Ponožky pracovnépár37,0021,00
23.Termotričkoks124,5024,50
24.Termonohaviceks124,5024,50
25.Reflexná vesta nepremokavá žltáks142,0042,00
26.Reflexná bunda nepremokavá žltáks153,0053,00

Hodnota základných rovnošatových súčastí je 862,50 eur.

Celková hodnota rovnošaty je 1 455,00 eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2021.


Samuel Vlčan v. r.