Redakčné oznámenie č. 20/1986 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 4/1986
Platnosť od 14.03.1986 do30.06.1998
Redakčná poznámka

Zrušené pre Českú republiku predpisom č. 111/1998 Sb. od 1. júla 1998.

20

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Československej akadémie vied č. 5/1986 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch, v českom vydaní

Číslo odboru vedeckej výchovy - chemická technológie v prílohe vyhlášky správne znie:

„29-02-9 Kvasná chémie a technológie“.

Redakcia