Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2019 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení 241/2019 Z. z.
01.11.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
18.11.2019 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 157/2019 Z. z.
23.11.2019 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 152/2019 Z. z.