Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení 299/2019 Z. z.128/2002 Z. z.
01.11.2019 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 300/2019 Z. z.
01.11.2019 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 311/2019 Z. z.
01.11.2019 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 312/2019 Z. z.
01.11.2019 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 297/2019 Z. z.
01.11.2019 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií
v znení , 298/2019 Z. z.
01.11.2019 308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
v znení , 323/2019 Z. z.
01.11.2019 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení , 241/2019 Z. z.
01.11.2019 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
v znení , 295/2019 Z. z.
01.11.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
18.11.2019 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 157/2019 Z. z.
23.11.2019 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 152/2019 Z. z.