Zobrazenie predpisov

Predpisy sa zobrazujú v aktuálnom konsolidovanom znení.
(Konsolidované znenie je aktuálne znenie predpisu k určitému dátumu, po zapracovaní všetkých noviel od začiatku účinnosti predpisu)

Hlavička predpisu

Nadpis - citácia čísla predpisu a úplný názov
Zo dňa - dátum vytvorenia predpisu k tomu určenou procedúrou, napr. uznesením Parlamentu
Čiastka - číslo a ročník čiastky, v kterej bol predpis vyhlásený
Účinnosť od - dátum začiatku účinnosti predpisu
Zrušené od - dátum zrušenia predpisu s uvedením zrušujúceho predpisu
Právne oblasti - zaradenie do stromu právnych oblastí 

Záložky

Znenie - Obsah a kompletný text predpisu v štrukturovanej hierarchickej podobe

Prehľad - Zoznam konsolidovaných znení, datumov začiatku ich účinnosti a noviel, ktoré toto konsolidované znenie spôsobili

Súvislosti - Zoznam súvisiacich predpisov, najmä meniacich/menených, rušiacich, republikovaných, vykonávajúcich, nadriadených 

Trvalý odkaz - Prehľadne nachystané technické údaje vhodné na skopírovanie na Vaše stránky.