Oznámenie č. 317/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade v konaniach o určenie výživného súdom

Čiastka 133/2004
Platnosť od 19.05.2004

317

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesom v znení neskorších predpisov vyhlásenie o vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade na účely aplikácie § 50 uvedeného zákona v konaniach o určenie výživného súdom.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore medzinárodného práva súkromného a procesného Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.