Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2019 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení 217/2018 Z. z.
01.05.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 270/2018 Z. z.
01.05.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 352/2018 Z. z.
01.05.2019 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 311/2018 Z. z.
01.05.2019 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
01.05.2019 311/2018 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
01.05.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja