Zákon č. 581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 719/2004 Z. z., 7/2005 Z. z.(nepriamo), 353/2005 Z. z., 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 25/2006 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 12/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 232/2008 Z. z., 297/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 79/2011 Z. z., 97/2011 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 313/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 286/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 317/2016 Z. z., 356/2016 Z. z., 41/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 257/2017 Z. z., 257/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 87/2018 Z. z., 109/2018 Z. z., 156/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 192/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 139/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z., 125/2020 Z. z., 264/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 81/2021 Z. z., 133/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z.)

Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.10.2021 do31.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, § 7 ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a) prvom a druhom bode, ods. 4 písm. b) a c), § 7 ods. 5 až 18, § 8 až 15, § 16 ods. 1 až 3, ods. 5 a 6, § 18 ods. 1 písm. f), § 43 až 67 a § 87 a v čl. II až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ja...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2024 358/2021 Z. z.
01.12.2022 - 31.12.2023 310/2021 Z. z.
01.01.2022 - 30.11.2022 81/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 358/2021 Z. z.
01.10.2021 - 31.12.2021 252/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2021 - 30.09.2021 252/2021 Z. z.
15.07.2021 - 31.08.2021 252/2021 Z. z.
30.06.2021 - 14.07.2021 252/2021 Z. z.
01.05.2021 - 29.06.2021 392/2020 Z. z.
13.04.2021 - 30.04.2021 133/2021 Z. z.
01.04.2021 - 12.04.2021 81/2021 Z. z.
01.01.2021 - 31.03.2021 392/2020 Z. z.
29.09.2020 - 31.12.2020 264/2020 Z. z.
21.05.2020 - 28.09.2020 125/2020 Z. z.
01.01.2020 - 20.05.2020 351/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z.
01.09.2019 - 30.11.2019 221/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.08.2019 35/2019 Z. z.
01.06.2019 - 30.06.2019 351/2018 Z. z., 139/2019 Z. z.
01.03.2019 - 31.05.2019 351/2018 Z. z.
01.01.2019 - 28.02.2019 177/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 351/2018 Z. z.
30.12.2018 - 31.12.2018 351/2018 Z. z.
01.09.2018 - 29.12.2018 177/2018 Z. z.
01.07.2018 - 31.08.2018 257/2017 Z. z., 192/2018 Z. z.
15.06.2018 - 30.06.2018 156/2018 Z. z.
01.05.2018 - 14.06.2018 351/2017 Z. z., 109/2018 Z. z.
01.04.2018 - 30.04.2018 87/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.03.2018 266/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.11.2017 - 31.12.2017 238/2017 Z. z., 257/2017 Z. z.
01.08.2017 - 31.10.2017 315/2016 Z. z.
01.07.2017 - 31.07.2017
01.06.2017 - 30.06.2017 41/2017 Z. z.
29.04.2017 - 31.05.2017 317/2016 Z. z.
01.03.2017 - 28.04.2017 41/2017 Z. z.
01.02.2017 - 28.02.2017 315/2016 Z. z.
01.01.2017 - 31.01.2017 77/2015 Z. z., 356/2016 Z. z.
01.11.2016 - 31.12.2016 286/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.10.2016 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
01.06.2016 - 30.06.2016 77/2015 Z. z.
01.01.2016 - 31.05.2016 140/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 429/2015 Z. z.
01.11.2015 - 31.12.2015 265/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.10.2015 77/2015 Z. z.
01.06.2015 - 31.08.2015 77/2015 Z. z.
01.05.2015 - 31.05.2015 77/2015 Z. z.
01.07.2014 - 30.04.2015 185/2014 Z. z.
01.01.2014 - 30.06.2014 547/2011 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.11.2013 - 31.12.2013 338/2013 Z. z.
01.10.2013 - 31.10.2013 220/2013 Z. z.
01.07.2013 - 30.09.2013 153/2013 Z. z.
01.04.2013 - 30.06.2013 41/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.03.2013 421/2012 Z. z.
15.10.2012 - 31.12.2012 313/2012 Z. z.
01.07.2012 - 14.10.2012 185/2012 Z. z.
01.04.2012 - 30.06.2012 34/2011 Z. z.
01.12.2011 - 31.03.2012 362/2011 Z. z.
01.11.2011 - 30.11.2011 34/2011 Z. z.
01.09.2011 - 31.10.2011 34/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
01.08.2011 - 31.08.2011 34/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
01.05.2011 - 31.07.2011 133/2011 Z. z.
01.04.2011 - 30.04.2011 34/2011 Z. z., 97/2011 Z. z.
24.03.2011 - 31.03.2011 79/2011 Z. z.
01.05.2010 - 23.03.2011 121/2010 Z. z.
21.12.2009 - 30.04.2010 533/2009 Z. z.
01.06.2009 - 20.12.2009 192/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.05.2009 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z.
01.09.2008 - 31.12.2008 297/2008 Z. z.
01.07.2008 - 31.08.2008 232/2008 Z. z.
01.01.2008 - 30.06.2008 330/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z.
01.10.2007 - 31.12.2007 358/2007 Z. z.
01.09.2007 - 30.09.2007 215/2007 Z. z., 309/2007 Z. z.
15.01.2007 - 31.08.2007 12/2007 Z. z.
01.01.2007 - 14.01.2007 538/2005 Z. z., 522/2006 Z. z.
01.06.2006 - 31.12.2006 282/2006 Z. z.
01.02.2006 - 31.05.2006 25/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.01.2006 7/2005 Z. z.(nepriamo), 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z. Delená účinnosť
01.09.2005 - 31.12.2005 353/2005 Z. z.
01.01.2005 - 31.08.2005 719/2004 Z. z. Delená účinnosť
01.11.2004 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

01.11.2004