Záložka história

Obsahuje zoznam konsolidovaných znení spôsobených postupnými novelizáciami vyhláseného znenia.

K dispozícii je vyhlásené znenie, aktuálne konsolidované znenie, jedno minulé konsolidované znenie predchádzajúce aktuálnemu a najbližšie budúce konsolidované znenie, ak také existuje.

135-61-ukazka-historia-zpl.PNG

Popis zobrazených častí:

 1. Číslo konsolidovaného znenia predpisu
  (posledná existujúca verzia je na prvom mieste zoznamu a vyhlásené znenie na poslednom mieste)
 2. Dátum začiatku účinnosti konkrétneho konsolidovaného znenia predpisu
  Vysvetlivka farieb
  • Modrá - aktuálne účinné konsolidované znenie
  • Zelená - predpis ešte neúčinný (nadobudne účinnosť v budúcnosti)
  • Červená - zrušený predpis
 3. Čísla noviel, ktoré konkrétne konsolidované znenia spôsobili
 4. Poznámka identifkujúca vyhlásené a aktuálne znenie predpisu