Zákon č. 581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 719/2004 Z. z., 7/2005 Z. z.(nepriamo), 353/2005 Z. z., 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 25/2006 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 12/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 232/2008 Z. z., 297/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 79/2011 Z. z., 97/2011 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 313/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 286/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 317/2016 Z. z., 356/2016 Z. z., 41/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 257/2017 Z. z., 257/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 87/2018 Z. z., 109/2018 Z. z., 156/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 192/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 139/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z., 125/2020 Z. z., 264/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 81/2021 Z. z., 133/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 252/2021 Z. z.)

Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.10.2021 do31.12.2021 (za 27 dní)
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, § 7 ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a) prvom a druhom bode, ods. 4 písm. b) a c), § 7 ods. 5 až 18, § 8 až 15, § 16 ods. 1 až 3, ods. 5 a 6, § 18 ods. 1 písm. f), § 43 až 67 a § 87 a v čl. II až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ja...