Zákon č. 200/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998
Účinnosť od 01.01.2019 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 143 až 147, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o rodičovskom príspevku (novela č. 196/1998 Z. z. zákona č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku nadobudla účinnosť 1. júla 1998)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 30.06.2019 177/2018 Z. z., 347/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.12.2018 272/2017 Z. z.
01.11.2017 - 31.12.2017 257/2017 Z. z.
01.07.2016 - 31.10.2017 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 440/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.12.2015 307/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.12.2014 462/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.12.2013 441/2012 Z. z.
01.03.2012 - 31.12.2012 69/2012 Z. z.
02.01.2012 - 29.02.2012 546/2011 Z. z.
01.01.2012 - 01.01.2012 389/2011 Z. z.
01.04.2011 - 31.12.2011 48/2011 Z. z.
01.01.2011 - 31.03.2011 543/2010 Z. z.
01.07.2010 - 31.12.2010 151/2010 Z. z.
01.12.2009 - 30.06.2010 465/2009 Z. z.
01.09.2009 - 30.11.2009 305/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.08.2009 465/2008 Z. z., 583/2008 Z. z.
01.06.2008 - 31.12.2008 166/2008 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2008 - 31.05.2008 330/2007 Z. z., 537/2007 Z. z.
01.01.2006 - 31.12.2007 199/2004 Z. z., 623/2005 Z. z.
01.07.2005 - 31.12.2005 258/2005 Z. z.
01.01.2005 - 30.06.2005 652/2004 Z. z., 732/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.12.2004 382/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.08.2004 365/2004 Z. z.
01.12.2003 - 30.06.2004 464/2003 Z. z.
01.09.2003 - 30.11.2003 251/2003 Z. z.
01.01.2003 - 31.08.2003 664/2002 Z. z.
01.07.2002 - 31.12.2002 328/2002 Z. z.
01.01.2002 - 30.06.2002 575/2001 Z. z.(nepriamo)
01.07.2001 - 31.12.2001 238/2001 Z. z.(nepriamo)
01.01.2001 - 30.06.2001 417/2000 Z. z.
01.01.2000 - 31.12.2000 337/1999 Z. z.
01.04.1999 - 31.12.1999 54/1999 Z. z.
01.07.1998 - 31.03.1999

Pôvodný predpis

30.06.1998