Vyhláška č. 151/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 32/1988
Platnosť od 28.09.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.