Čiastka č. 32/1988 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988