Nájdených 11
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. 01.05.2008
240/1998 Z. z. Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 01.07.1998
235/1998 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa 01.01.1999
228/1998 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
4/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
12/1953 Zb. Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu 01.03.1953
180/1950 Zb. Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat 01.01.1951
176/1950 Zb. Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám 01.01.1951
77/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem. 01.06.1947
47/1947 Zb. Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy). 01.06.1947
108/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 30.10.1945