Nájdených 5
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
327/2013 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora 01.11.2013
57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 28.02.2019
2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 01.02.2017
32/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2002
228/1998 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov