Nájdených 6
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.01.2005
346/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 01.09.2010
163/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.04.2002