Vyhláška č. 225/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. septembra 2015,

ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma náhrady nákladov podľa § 26 ods. 2 zákona je 1,50 eura.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Tomáš Borec v. r.