Nájdených 20
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
215/2006 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.05.2006
462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 01.09.2002
305/1999 Z. z. Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do koncentračných táborov 01.12.1999
392/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 04.10.1991
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
272/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2009
79/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.04.2008
613/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
665/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 07.12.2002
126/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 21.03.2002
255/1998 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.01.1999
289/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách 19.07.1991
278/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
137/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb. 15.04.1991
p1/c24/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci 29.03.1991
68/1957 Zb. Zákon o umelom prerušení tehotnosti 30.12.1957