Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2020 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení 142/2018 Z. z.
01.09.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.09.2020 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 181/2020 Z. z.
01.09.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
v znení , 418/2019 Z. z.
01.09.2020 132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
v znení , 498/2019 Z. z.
01.09.2020 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 499/2019 Z. z.
01.09.2020 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2020 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 418/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
01.09.2020 498/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
01.09.2020 499/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
03.09.2020 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 156/2019 Z. z.
03.09.2020 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka