Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2020 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení 213/2019 Z. z.
01.08.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve