Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2020 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení 213/2019 Z. z.
01.08.2020 49/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách množiteľského viniča na trh
v znení , 211/2020 Z. z.
01.08.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 194/2020 Z. z.
01.08.2020 51/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
v znení , 208/2020 Z. z.
01.08.2020 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 209/2020 Z. z.
01.08.2020 54/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
v znení , 213/2020 Z. z.
01.08.2020 55/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
v znení , 214/2020 Z. z.
01.08.2020 56/2007 Z. z. Nariadenie o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
v znení , 210/2020 Z. z.
01.08.2020 57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
v znení , 215/2020 Z. z.
01.08.2020 58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení , 207/2020 Z. z.
01.08.2020 221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
v znení , 212/2020 Z. z.
01.08.2020 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
v znení , 195/2020 Z. z.
01.08.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
01.08.2020 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
05.08.2020 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 218/2020 Z. z.
05.08.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 218/2020 Z. z.
05.08.2020 468/2019 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020
v znení , 217/2020 Z. z.
15.08.2020 261/2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
v znení , 199/2020 Z. z.
25.08.2020 538/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
v znení , 226/2020 Z. z.
30.08.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 223/2020 Z. z.
30.08.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 224/2020 Z. z.