Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení 111/2020 Z. z.
13.06.2020 173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
v znení , 432/2019 Z. z.
16.06.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 55/2019 Z. z.
16.06.2020 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach