Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení 111/2020 Z. z.
11.06.2020 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 149/2020 Z. z.
11.06.2020 386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách
v znení , 149/2020 Z. z.
11.06.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 148/2020 Z. z.
11.06.2020 133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
v znení , 150/2020 Z. z.
13.06.2020 173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
v znení , 432/2019 Z. z.
15.06.2020 116/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 152/2020 Z. z.
16.06.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 55/2019 Z. z.
16.06.2020 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
17.06.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 157/2020 Z. z.
17.06.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 157/2020 Z. z.
17.06.2020 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení , 155/2020 Z. z.
17.06.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 155/2020 Z. z.
17.06.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 156/2020 Z. z.
18.06.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 158/2020 Z. z.
18.06.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 158/2020 Z. z.
18.06.2020 92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 158/2020 Z. z.
18.06.2020 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 158/2020 Z. z.
18.06.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 158/2020 Z. z.
23.06.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 165/2020 Z. z.
23.06.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 165/2020 Z. z.
23.06.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 165/2020 Z. z.
23.06.2020 45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách
v znení , 154/2020 Z. z.
24.06.2020 115/2020 Z. z. Nariadenie o opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 171/2020 Z. z.
24.06.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 172/2020 Z. z.
27.06.2020 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
v znení , 177/2020 Z. z.
27.06.2020 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
v znení , 178/2020 Z. z.