Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 413/2019 Z. z.
01.05.2020 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
20.05.2020 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
v znení , 92/2019 Z. z.
20.05.2020 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
23.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 359/2000 Z. z. Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 386/2019 Z. z.
26.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach