Nariadenie vlády č. 111/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 01.06.2020

OBSAH

111

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č.470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č.436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č.22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 časti A prvom bode písmená a) a b) znejú:

„ a) poľné plodiny

kostrava trsteníkovitá TP39/1z 1.10.2015
kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23.6.2011
kostrava ovčia TP 67/1 z 23.6.2011
kostrava lúčna TP39/1z 1.10.2015
kostrava červená TP 67/1 z 23.6.2011
kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23.6.2011
mätonoh mnohokvetý TP4/2z 19.3.2019
mätonoh trváci TP4/2z 19.3.2019
mätonoh hybridný TP4/2z 19.3.2019
hrach siaty vrátane pelušky TP 7/2 rev. 2 z 15.3.2017
lipnica lúčna TP33/1z 15.3.2017
bôb obyčajný TP 8/1 z 19. 3. 2019
vika siata TP 32/1 z 19.4.2016
kvaka TP89/1z 11.3.2015
reďkev siata olejná TP 178/1 z 15.3.2017
repka olejka TP 36/2 zo 16.11.2011
konopa siata TP 276/1 čiastočná rev. z 21.3.2018
sója fazuľová TP 80/1 z 15.3.2017
bavlník TP 88/1 z 19.4.2016
slnečnica ročná TP 81/1 z 31.10.2002
ľan siaty TP57/2z 19.3.2014
horčica biela TP 179/1 z 15.3.2017
ovos nahý TP20/2z 1.10.2015
ovos siaty TP20/2z 1.10.2015
jačmeň siaty TP 19/5 z 19.3.2019
ryža siata TP 16/3 z 1. 10.2015
raž siata TP 58/1 z 31.10.2002
cirok dvojfarebný TP 122/1 z 19. 3. 2019
cirok sudánsky TP 122/1 z 19. 3. 2019
hybridy, ktoré sú výsledkom kríženia ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskeho TP 122/1 z 19. 3. 2019
tritikale TP 121/2 rev. 1 zo 16.2.2011
pšenica letná TP3/5z 19.3.2019
pšenica tvrdá TP 120/3 z 19.3.2014
kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej) TP 2/3 z 11.3.2010
zemiak TP23/3z 15.3.2017

b) zeleniny

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP46/2z 1.4.2009
šalotka TP46/2z 1.4.2009
cesnak zimný TP 161/1 z 11.3.2010
pór pestovaný TP85/2z 1.4.2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25.3.2004
cesnak pažítkový (pažítka) TP 198/2 z 11.3.2015
zeler voňavý stopkový TP82/1 z 13.3.2008
zeler voňavý buľvový TP74/1 z 13.3.2008
asparágus lekársky (špargľa) TP 130/2 zo 16.2.2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej TP60/1 z 1.4.2009
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová - (mangold) TP 106/1 z 11.3.2015
kel kučeravý TP90/1 zo 16.2.2011
karfiol TP 45/2 rev. 2 z 21.3.2018
brokolica TP 151/2 rev. z 15.3.2017
kel ružičkový TP 54/2 rev. z 15.3.2017
kaleráb TP65/1 rev. z 15.3.2017
kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená TP 48/3 rev. z 15.3.2017
kapusta pekinská/čínska TP 105/1 z 13.3.2008
paprika ročná TP 76/2 rev. z 15.3.2017
čakanka štrbáková pravá kučeravá a čakanka štrbáková pravá širokolistá TP 118/3 z 19.3.2014
čakanka cigóriová, cigorka TP 172/2 z 1.12.2005
čakanka listnatá (šalátová) TP 154/1 rev. z 19. 3. 2019
čakanka obyčajná TP 173/2 z 21.3.2018
dyňa červená TP 142/2 z 19.3.2014
melón cukrový TP 104/2 z 21.3.2007
uhorka siata šalátová a uhorka siata nakladačka TP 61/2 rev. 2 z 19.3.2019
tekvica obrovská TP 155/1 z 11.3.2015
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová TP 119/1 rev. z 19.3.2014
artičoka zeleninová a artičoka kardová TP 184/2 z 27.2.2013
mrkva obyčajná a mrkva obyčajná kŕmna TP49/3z 13.3.2008
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25.3.2004
šalát siaty TP 13/6 rev. z 15.2.2019
rajčiak jedlý TP 44/4 rev. 3 z 21.3.2018
petržlen záhradný TP 136/1 z 21.3.2007
fazuľa šarlátová TP9/1 z 21.3.2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/4 z 27.2.2013
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý a hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 rev. 2 z 15.3.2017
reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna TP 64/2 rev. z 11.3.2015
rebarbora vlnitá TP/62/1 z 19.4.2016
hadomor španielsky TP 116/1 z 11.3.2015
ľuľok baklažánový (baklažán) TP 117/1 z 13.3.2008
špenát siaty TP 55/5 rev. 2 z 15.3.2017
valeriánka poľná TP 75/2 z 21.3.2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25.3.2004
kukurica siata cukrová a kukurica siata pukancová TP2/3z 11.3.2010
podpníky pre rajčiak TP/294/1 rev. 3 z 21.3.2018
medzidruhové hybridy Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne na použitie ako podpníky TP 311/1 z 15.3.2017

“.

2. V prílohe č. 3 časti A druhom bode písmená a) a b) znejú:

„a) poľné plodiny

repa kŕmna TG/150/3 zo 4.11.1994
psinček psí TG/30/6z 12.10.1990
psinček obrovský TG/30/6z 12.10.1990
psinček poplazový TG/30/6z 12.10.1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6z 12.10.1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4.4.2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4.4.2001
reznačka laločnatá TG/31/8zo 17.4.2002
kostravovec TG/243/1 z 9.4.2008
timotejkauzlatá TG/34/6 zo 7.11.1984
timotejka lúčna TG/34/6 zo 7.11.1984
ľadenec rožkatý TG/193/1 z 9.4.2008
lupina biela TG/66/4 z 31.3.2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31.3.2004
lupina žltá TG/66/4 z 31.3.2004
lucerna tŕňovitá TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna talianska TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna pobrežná TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna ďatelinová TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna guľatá TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna najmenšia TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna vráskavá TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna siata TG/6/5 zo 6.4.2005
lucerna štítovitá TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna súdkovitá TG/228/1 z 5.4.2006
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6.4.2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4.4.2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9.4.2003
facélia vratičolistá TG/319/1 z 5.4.2017
podzemnica olejná TG/93/4 z 9.4.2014
repica olejnatá TG/185/3 zo 17.4.2002
požlt farbiarsky TG/134/3z 12.10.1990
mak siaty TG/166/4 z 9.4.2014

b) zeleniny

okrúhlicaTG/37/10 zo 4.4.2001

“.

3. Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym druhým bodom, ktorý znie:

32. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1985 z 28. novembra 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2020.


Igor Matovič v. r.