Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2020 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 393/2019 Z. z.
01.04.2020 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 393/2019 Z. z., 385/2019 Z. z.
01.04.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii
01.04.2020 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke