Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.04.2019 114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
26.04.2019 113/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
26.04.2019 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
26.04.2019 111/2019 Z. z. Novela zákona o Environmentálnom fonde
25.04.2019 110/2019 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
24.04.2019 109/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
24.04.2019 108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
24.04.2019 107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
24.04.2019 106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom
24.04.2019 105/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
24.04.2019 104/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
24.04.2019 103/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
24.04.2019 102/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
24.04.2019 101/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
18.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
18.04.2019 99/2019 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
18.04.2019 98/2019 Z. z. Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
18.04.2019 97/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
18.04.2019 96/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
18.04.2019 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
16.04.2019 93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
16.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
12.04.2019 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
12.04.2019 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
11.04.2019 89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
09.04.2019 88/2019 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zákona o dani z príjmov
08.04.2019 87/2019 Z. z. Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
08.04.2019 86/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
08.04.2019 85/2019 Z. z. Oznámenie k Dohode medzi SR a Rakúskom v konaní o udelení víza
01.04.2019 84/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení