Oznámenie č. 87/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike

Platnosť od 08.04.2019
Redakčná poznámka

Na základe rozhodnutia prezidenta SR skončilo 31. decembra 2018 predbežné vykonávanie Dohody.

87

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky skončilo 31. decembra 2018 predbežné vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike (oznámenie č. 95/2015 Z. z.).