Oznámenie č. 376/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)

Čiastka 152/2002
Platnosť od 30.06.2002
Účinnosť od 01.07.2020
Redakčná poznámka

Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.

OBSAH

DEVIATA ČASŤ - OSOBITNÉ DOHODY (Čl. 142 - Čl. 149a)
Časť II - Uznávanie (Čl. 9 - Čl. 11)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2020 252/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2018 - 30.06.2020 254/2018 Z. z.
01.10.2017 - 31.03.2018 208/2017 Z. z.
01.07.2017 - 30.09.2017 201/2017 Z. z.
01.01.2017 - 30.06.2017 5/2017 Z. z.
01.11.2016 - 31.12.2016 175/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.10.2016 238/2016 Z. z., 239/2016 Z. z.
01.05.2016 - 30.06.2016 165/2016 Z. z.
01.11.2014 - 30.04.2016 148/2014 Z. z.
01.04.2014 - 31.10.2014 69/2014 Z. z., 70/2014 Z. z., 71/2014 Z. z., 72/2014 Z. z.
01.04.2013 - 31.03.2014 63/2013 Z. z.
01.04.2012 - 31.03.2013 477/2010 Z. z.
01.05.2011 - 31.03.2012 476/2010 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 66/2010 Z. z.
26.10.2010 - 31.12.2010 475/2010 Z. z.
01.07.2010 - 25.10.2010 64/2010 Z. z.
01.04.2010 - 30.06.2010 354/2009 Z. z., 355/2009 Z. z., 63/2010 Z. z., 65/2010 Z. z.
01.04.2009 - 31.03.2010 125/2009 Z. z.
01.04.2008 - 31.03.2009 111/2008 Z. z., 128/2008 Z. z.
13.12.2007 - 31.03.2008 575/2007 Z. z., 590/2007 Z. z., 47/2008 Z. z. Delená účinnosť
01.04.2006 - 12.12.2007 163/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.03.2006 163/2006 Z. z.
01.07.2005 - 31.12.2005 191/2005 Z. z., 192/2005 Z. z.
01.04.2005 - 30.06.2005 191/2005 Z. z., 192/2005 Z. z.
12.02.2004 - 31.03.2005 58/2004 Z. z.
03.01.2004 - 11.02.2004 88/2004 Z. z.
01.01.2004 - 02.01.2004 88/2004 Z. z., 89/2004 Z. z., 116/2004 Z. z.
01.07.2002 - 31.12.2003 376/2002 Z. z., 58/2004 Z. z.
03.01.2002 - 30.06.2002 88/2004 Z. z., 116/2004 Z. z.
02.01.2002 - 02.01.2002 58/2004 Z. z.
01.01.2002 - 01.01.2002 58/2004 Z. z., 88/2004 Z. z.
11.09.2001 - 31.12.2001 58/2004 Z. z.

Pôvodný predpis

30.06.2002