Čiastka č. 152/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
376/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) 01.07.2002