Redakčné oznámenie č. 99/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 27/1973
Platnosť od 30.08.1973 do31.07.1985
Zrušený 49/1985 Zb.

99

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 32/1972 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 54/1973 Zb. o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia v slovenskom vydaní,

3. vo vyhláške Federálneho štatistického úradu č. 80/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky, v slovenskom vydaní

1. V § 80 ods. 1 vyhlášky č. 32/1972 Zb. je v druhom riadku zdola chybne vytlačené „farbu nápisu červenú“; správne má byť „farbu nápisu čiernu“.

2. V § 2 ods. 2 vyhlášky č. 54/1973 Zb. je v prvom riadku chybne vytlačené „služby poskytnuté organizácii“; správne má byť „služby poskytnuté organizáciou“.

3. V § 18 ods. 4 písm. b) v bode 2 vyhlášky č. 80/1973 Zb. v prvom riadku vypadlo slovo „až“; text správne znie: „2. s viac než dennou až 10-dňovou periodicitou“.

Redakcia