Uznesenie č. 171/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 07.05.2021
Účinnosť od 10.05.2021

171

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 238

z 5. mája 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 8087/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 10. mája 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– tretí stupeň varovania: okres Myjava, okres Považská Bystrica,

– druhý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Sobrance, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

– prvý stupeň varovania: okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Šaľa, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Zlaté Moravce, okres Žilina;


B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR