Oznámenie č. 178/2021 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.05.2021
Účinnosť od 19.05.2021

178

OZNÁMENIE

o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V prílohe č. 37 k vyhláške č. 170/2021 Z. z. vzorec na výpočet prepočtu hodnôt nameraných na pni správne znie:

“.