Zákon č. 166/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo), 354/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.01.2013 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.