Rozhodnutie č. 426/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 23.11.2021

OBSAH

426

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. novembra 2021

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j e m

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 19. marca 2022,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Boris Kollár v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 426/2021 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 19. marca 2022

ObecVolí saObvod*/Kraj
BernolákovostarostaSenecBratislavský kraj
Hradište pod VrátnomposlanecSenicaTrnavský kraj
Biely KostolposlanecTrnava
Pavliceposlanec
Malá ČausaposlanecPrievidzaTrenčiansky kraj
BielovceposlanecLeviceNitriansky kraj
Pečeniceposlanec
ŽikavaposlanecNitra
Liptovské BeharovcestarostaLiptovský Mikulᚎilinský kraj
Pribylinaposlanec
Vavrišovoposlanec
MoškovecstarostaMartin
BrezanystarostaŽilina
Divinkaposlanec
BraväcovoposlanecBreznoBanskobystrický kraj
PílaposlanecLučenec
Selcestarosta
Mokrá LúkastarostaRimavská Sobota
StarinastarostaposlanecStará ĽubovňaPrešovský kraj
Jastrabie nad TopľoustarostaVranov nad Topľou
DrienovecstarostaKošice-okolieKošický kraj
Kecerovský Lipovecposlanec

*/ Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 426/2021 Z. z.

LEHOTY

na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 19. marca 2022

Lehota§ ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní171 – 9 176 – 8Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec24. 12. 2021
85 dní166 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
24. 12. 2021
60 dní171 – 1 176 – 1Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a kandidáti bez politickej príslušnosti
18. 1. 2022
60 dní169 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany18. 1. 2022
53 dní169 – 5Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
25. 1. 2022
45 dní172 – 2 177 – 2Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
2. 2. 2022
40 dní8 – 1Určenie volebných miestnostístarosta obce7. 2. 2022
30 dní170 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany17. 2. 2022
25 dní21 – 3Informovanie voličov o čase a mieste konania voliebobec22. 2. 2022
25 dní173 – 2 178 – 2Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovobec22. 2. 2022
17 dní167 – 5Uskutočnenie prvého zasadania
okresnej volebnej komisie
okresná
volebná komisia
2. 3. 2022
17 dní170 – 5Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
2. 3. 2022
48 hodín
pred začatím volieb
174 179Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúrypolitické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti17. 3. 2022
20 – 3Volebný deňokrsková
volebná komisia
19. 3. 2022