Uznesenie č. 410/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 650 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 12.11.2021
Účinnosť od 15.11.2021

410

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 650

z 10. novembra 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 25485/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou od 15. novembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– 1. stupeň ohrozenia: okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda, okres Komárno, okres Šaľa,

– 2. stupeň ohrozenia: okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Malacky, okres Myjava, okres Nitra, okres Pezinok, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senec, okres Skalica, okres Trenčín, okres Trnava, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,

– 3. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR