Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.09.2021 288/2021 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
01.09.2021 309/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
01.09.2021 310/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
19.09.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode