Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 338/2020 Z. z.
01.12.2020 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 125/1996 Z. z. Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 314/2020 Z. z.
01.12.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 311/2020 Z. z.
01.12.2020 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 289/2020 Z. z.
01.12.2020 487/2013 Z. z. Zákon o protifašistickom odboji
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 162/2014 Z. z. Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 337/2020 Z. z.
01.12.2020 361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel
v znení , 339/2020 Z. z.
28.12.2020 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 343/2020 Z. z.
29.12.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách