Zákon č. 465/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 30.06.2019 354/2011 Z. z.(nepriamo)
01.12.2009 - 31.12.2012