Zákon č. 233/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Čiastka 80/1995
Platnosť od 02.11.1995
Účinnosť od 01.04.2020
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenia § 237 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpis...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 46/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2020 - 31.03.2020 233/2019 Z. z., 420/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 389/2019 Z. z.
28.02.2019 - 30.11.2019 57/2019 Z. z.
01.01.2019 - 27.02.2019 177/2018 Z. z.
01.04.2018 - 31.12.2018 59/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.03.2018 264/2017 Z. z.
01.04.2017 - 31.12.2017 2/2017 Z. z.
01.02.2017 - 31.03.2017 2/2017 Z. z.
01.07.2016 - 31.01.2017 335/2014 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 358/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z.
23.12.2015 - 31.12.2015 438/2015 Z. z.
01.01.2015 - 22.12.2015 335/2012 Z. z., 335/2014 Z. z.
01.06.2014 - 31.12.2014 106/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.05.2014 299/2013 Z. z., 355/2013 Z. z.
01.11.2013 - 31.12.2013 299/2013 Z. z.
01.10.2013 - 31.10.2013 180/2013 Z. z.
18.07.2013 - 30.09.2013 14/2013 Z. z.
18.01.2013 - 17.07.2013 14/2013 Z. z.
01.01.2013 - 17.01.2013 335/2012 Z. z., 440/2012 Z. z., 461/2012 Z. z.
09.08.2012 - 31.12.2012 230/2012 Z. z.
01.01.2012 - 08.08.2012 348/2011 Z. z.
01.06.2011 - 31.12.2011 102/2011 Z. z.
01.07.2010 - 31.05.2011 151/2010 Z. z.
01.06.2010 - 30.06.2010 144/2010 Z. z.
15.12.2009 - 31.05.2010 466/2009 Z. z.
01.06.2009 - 14.12.2009 192/2009 Z. z.
01.04.2009 - 31.05.2009 84/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 477/2008 Z. z., 554/2008 Z. z.
01.12.2008 - 31.12.2008 477/2008 Z. z.
15.10.2008 - 30.11.2008 384/2008 Z. z.
01.01.2008 - 14.10.2008 568/2007 Z. z.
01.03.2007 - 31.12.2007 84/2007 Z. z.
01.12.2006 - 28.02.2007 585/2006 Z. z.
01.01.2006 - 30.11.2006 300/2005 Z. z.(nepriamo)
01.09.2005 - 31.12.2005 341/2005 Z. z.
12.04.2005 - 31.08.2005 125/2005 Z. z.
01.01.2005 - 11.04.2005 613/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.12.2004 514/2003 Z. z.
01.03.2004 - 30.06.2004 589/2003 Z. z.
01.09.2003 - 29.02.2004 356/2003 Z. z.
01.01.2003 - 31.08.2003
01.02.2002 - 31.12.2002 32/2002 Z. z.
01.01.2002 - 31.01.2002 483/2001 Z. z.(nepriamo)
26.07.2001 - 31.12.2001 291/2001 Z. z.
06.12.2000 - 25.07.2001 415/2000 Z. z.
09.11.1999 - 05.12.2000 280/1999 Z. z.
01.01.1999 - 08.11.1999 235/1998 Z. z.
01.07.1998 - 31.12.1998 240/1998 Z. z.
01.01.1998 - 30.06.1998 353/1997 Z. z.
30.07.1997 - 31.12.1997 211/1997 Z. z.
01.12.1995 - 29.07.1997 r1/c12/1996 Z. z.