Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2020 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení 471/2019 Z. z.
01.03.2020 143/2012 Z. z. Vyhláška o chove nebezpečných živočíchov
v znení , 417/2019 Z. z.
01.03.2020 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 203/2019 Z. z.
01.03.2020 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.03.2020 471/2019 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
10.03.2020 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 378/2019 Z. z.