Oznámenie č. 129/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 53/2006
Platnosť od 11.03.2006
Účinnosť od 13.06.2013
Redakčná poznámka

Úplný aktualizovaný zoznam zmluvných strán nahrádza s účinnosťou od 1. februára 2006 pôvodný zoznam.

129

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlasuje Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru nahrádza s účinnosťou od 1. februára 2006 pôvodný zoznam, ktorý bol uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z.

K oznámeniu č. 129/2006 Z. z.

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

Orgány zmluvných strán určené na vydávanie osvedčenia („Apostille“) podľa článku 6 dohovoru sú uvedené v zozname spôsobom, akým ich depozitárovi dohovoru oznámili jednotlivé zmluvné strany. V dôsledku toho zverejnený rozsah informácií nie je rovnaký pri všetkých štátoch.

Názvy orgánov sú v zozname uvedené v úradnom jazyku zmluvnej strany, ak ich zmluvná strana v tomto jazyku oznámila depozitárovi dohovoru. Inak sú uvedené v slovenskom preklade z jazyka, v akom boli oznámené depozitárovi.

conventions.authorities&cid=41 (v anglickom jazyku) alebo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41 (vo francúzskom jazyku).

Slovenská republika

1. krajské súdy pre verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi alebo pre posudky vyhotovené znalcami

2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7

4. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte

5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte

6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany

7. obvodné úrady pre

a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)

b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy

8. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike

Albánsko

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí („Drejtoria Konsullore, Zyra e Legalizimeve, Ministria e Puneve te Jashtme“)

Andorrské kniežatstvo

• El/la ministre/a d´Afers Exteriors

• El/la coordinador/a d´Afers Bilaterals i Consulars

• El/la director/a d´Afers Multilaterals i Cooperació

• El/la cap de l´Àrea d´Afers Generals i Jurídics

Antigua a Barbuda

„the Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda“ v St. Johns, Antigua

Argentína

1. „Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto“

Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires

2. verejní notári

Arménsko

1. ministerstvo zahraničných vecí

2. ministerstvo spravodlivosti

Austrália

„the Secretary to the Department of Foreign Affairs and Trade of the Commonwealth of Australia“

Azerbajdžan

1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a súdnymi orgánmi vrátane notárskych listín a matričných listín

2. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Bahamy

Títo funkcionári ministerstva zahraničných vecí:

1. „Permanent Secretary“

2. „Director General“

3. „Under Secretary“

4. „Senior Assistant Secretary“

5. „Deputy Permanent Secretary“

6. „First Assistant Secretary“

Barbados

1. „Solicitor-General“

2. „Deputy Solicitor General“

3. „Registrar of the Supreme Court“

4. „Registrar of Corporate Affairs“

5. „Permanent Secretary“ ministerstva zodpovedného za zahraničné veci

6. „Chief of Protocol“

Belgicko

„Ministčre des Affaires étrangčres, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement“

Belize

„the Registrar General“

Bieloruská republika

1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, Centrom súdnych znalcov a kriminalistiky, arbitrážnymi súdmi v pracovných sporoch, oblastnými súdnymi orgánmi, súdnymi orgánmi výkonného výboru v Minsku, notárskymi archívmi a notármi

2. Ministerstvo školstva pre listy vydané vzdelávacími inštitúciami

3. Sekcia archívnictva a správy ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané Národným archívom

4. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny vrátane listín vydaných uvedenými orgánmi, ako aj listiny zaslané do Bieloruska diplomatickými a konzulárnymi zástupcami Bieloruska

Bosna a Hercegovina

prvostupňové súdy Bosny a Hercegoviny, ktorými sú:

1. obecné („obinske“) súdy Federácie Bosny a Hercegoviny

2. základné („osnovne“) súdy Republiky srbskej v Bosne

3. základné („osnovne“) súdy dištriktu Brčko v Bosne a Hercegovine

Botswana

1. „Permanent Secretary“

2. „Registrar of High Court“

3. „District Commissioner“

4. osoba poverená riadením súdu prvého stupňa

5. osoba vymenovaná prezidentom a uverejnená v úradnom vestníku

Brunei Darussalam

1. na Najvyššom súde

a) „Chief Registrar“

b) „Deputy Chief Registrar“

c) „Registrar“

2. na ostatných súdoch

a) „Chief Magistrate“

b) „Magistrate“

c) „Registrar“

Bulharsko

1. Ministerstvo spravodlivosti pre všetky listiny súdov a notárov

2. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Cookove ostrovy

„Ministry of Foreign Affairs and Immigration“

Cyprus

Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky

Česká republika

1. medzinárodný odbor ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi vrátane notárov

2. konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Čiernohorská republika

1. Prvostupňové súdy:

Základný (osnovny) súd v mestách: Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Nikšič, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi, Cetinje.

2. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané orgánmi prvostupňových súdov, ak sú k dispozícii ich podpisové vzory a vzory pečiatok.

Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao)

I. pre Hong Kong Special Administrative Region:

1. „the Administrative Secretary“

2. „the Registrar of the High Court“

3. „ the Deputy Registrar of the High Court“

4. „the Assistant Registrar of the High Court“

II. pre Macao Special Administrative Region:

1. „the Chief Executive“

2. „the Secretary for Administration and Justice“

3. „the Director of Justice Affairs Department“

Dánske kráľovstvo

Ministerstvo zahraničných vecí

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Kancelária ministra a konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí, spolupráce a spoločenstiev

Avenida Amilcar Cabral

CP 201

Sao Tomé

Dominika (Dominické spoločenstvo)

1. „the Attorney General“

2. „the Solicitor General“

3. „ the Registrar“

4. „the Deputy Registrar“

Dominikánska republika

Oddelenie legalizácie konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vzťahov Dominikánskej republiky

Ekvádor

„Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones

Departamento de Legalizaciones“

Estónska republika

Notári v správe Ministerstva spravodlivosti

Fidži

Stály tajomník ministerstva zahraničných vecí, medzinárodnej spolupráce a civilného letectva

Fínsko

Espoon maistraatti
Magistraten i Esbo
Itätuulentie 2 A
P.B. 49
02101 ESPOO
tel.: +358 (9) 5024-2760
fax: +358 (9) 5024-2721
Helsingin maistraatti
Magistraten i Helsingfors
Albertinkatu 25
P.B. 309
00181 HELSINKI
tel.: +358 (9) 695-441
fax: +358 (9) 6954-4255
Hyvinkään maistraatti
Urakankatu 1
P.B. 70
05901 HYVINKÄÄ
tel.: +358 (205) 161-22
fax: +358 (205) 162-922
Lohjan maistraatti
Magistraten i Lojo
Postikatu 3 - P.B. 37
08101 LOHJA
tel.: +358 (19) 360-4509
fax: +358 (19) 322-153
Porvoon maistraatti
Magistraten i Borgĺ
Piispankatu 34
06100 PORVOO
tel.: +358 (19) 548-611
fax: +358 (19) 548-6575
Raseborgs magistrat
Raaseporin maistraatti
Formansallén 4 - P.B. 49
10601 EKENÄS
tel.: +358 (19) 221-261
fax: +358 (19) 221-2620
Vantaan maistraatti
Magistraten i Vanda
Neilikkatie 8
P.B. 112
01301 VANTAA
tel.: +358 (9) 836-2480
fax: +358 (9) 8362-4850
Porin maistraatti
Isolinnankatu 28
PL 191
28101 PORI
tel.: +358 (2) 622-7300
fax: +358 (2) 622-7307
Rauman maistraatti
Aittakarinkatu 21
P.B. 30
26101 RAUMA
tel.: +358 (2) 831-921
fax: +358 (2) 8319-5270
Salon maistraatti
Magistraten i Salo
Rummunlyöjänkatu 7 B
P.B. 40
24101 SALO
tel.: +358 (2) 775-151
fax: +358 (2) 775-1597
Turun maistraatti
Magistraten i Ĺbo
Aurakatu 8
P.B. 372
20101 TURKU
tel.: +358 (2) 5110-100
fax: +358 (2) 5110-173
Magistraten i Ĺboland
Turunmaan maistraatti
Strandvägen 30
P.B. 16
21601 PARGAS
tel.: +358 (2) 458-1800
fax: +358 (2) 458-1803
Vakka-Suomen maistraatti
Välskärintie 2
P.B. 6
23501 UUSIKAUPUNKI
tel.: +358 (2) 842-2330
fax: +358 (2) 842-2336
Länsstyrelsen pĺ Aland,
Magistratsavdelningen
Torggatan 16
P.B. 29
22101 MARIEHAMN
tel.: +358 (18) 6350
fax: +358 (18) 23-750
Hämeenlinnan maistraatti
Birger Jaarlin katu 13
P.B. 64
13101 HÄMEENLINNA
tel.: +358 (205) 16-121
fax: +358 (205) 162-183
Lahden maistraatti
Salininkatu 3
15100 LAHTI
tel.: +358 (3) 875-000
fax: +358 (3) 875-0060/0061
Tampereen maistraatti
Verkatehtaankatu 14 A
P.B. 682
33101 TAMPERE
tel.: +358 (3) 253-9000
fax: +358 (3) 253-9015
Kotkan maistraatti
Magistraten i Kotka
Vuorikatu 5 C 3. krs
48100 KOTKA
tel.: +358 (5) 219-9599
fax: +358 (5) 219-9593
Kouvolan maistraatti
Kauppalankatu 14
P.B. 99
45101 KOUVOLA
tel.: +358 (20) 516-121
fax: +358 (5) 375 1144
Lappeenrannan maistraatti
Pormestarinkatu 1 A
P.B. 149
53101 LAPPEENRANTA
tel.: +358 (5) 626-5500
fax: +358 (5) 626-5570
Mikkelin maistraatti
Raatihuoneenkatu 5 B
P.B. 293
50101 MIKKELI
tel.: +358 (15) 204-0778
fax: +358 (15) 204-0771
Savonlinnan maistraatti
Olavinkatu 24
57130 SAVONLINNA
tel.: +358 (15) 578-0280
fax: +358 (15) 578-0281
Kuopion seudun maistraatti
Käsityôkatu 43
PL 1348
70101 KUOPIO
tel.: +358 (17) 265-4300
fax: +358 (17) 265-4349
Ylä-Savon maistraatti
Pohjolankatu 10 (2. krs)
PL 115
74101 IISALMI
tel.: +358 (17) 839-1393
fax: +358 (17) 839-1395
Joensuun maistraatti
Kauppakatu 40 B
P.B. 82
80101 JOENSUU
tel.: +358 (13) 1411
fax: +358 (13) 141-2605
Pielisen-Karjalan maistraatti
Onninpolku 1
P.B. 10
83901 JUUKA
tel.: +358 (13) 474-7240
fax: +358 (13) 474-7213
Kokkolan maistraatti
Magistraten i Karleby
Torikatu 40
67100 KOKKOLA
tel.: +358 (6) 827-9111
fax: +358 (6) 827-9711
Seinäjoen maistraatti
Kalevankatu 17
P.B. 168
60101 SEINÄJOKI
tel.: +358 (6) 420-1300
fax: +358 (6) 420-1326
Magistraten i Vasa
Vaasan maistraatti
Wolffskavägen 35
P.B. 208
65101 VASA
tel.: +358 (205) 17-161
fax: +358 (6) 317-3603
Jyväskylä maistraatti
Väinônkatu 10
P.B. 253
40101 JYVÄSKYLÄ
tel.: +358 (14) 313-6511
fax: +358 (14) 313-6512
Jämsän maistraatti
Keskuskatu 17
42100 JÄMSÄ
tel.: +358 (14) 749-1261
fax: +358 (14) 749-1269
Saarijärven maistraatti
Sivulantie 11
P.B. 47
43101 SAARIJÄRVI
tel.: +358 (14) 417-230
fax: +358 (14) 417-236
Kajaanin maistraatti
Kalliokatu 4
P.B. 221
87101 KAJAANI
tel.: +358 (8) 61-631
fax: +358 (8) 616-3795
Oulun maistraatti
Isokatu 4
P.B. 78
90101 OULU
tel.: +358 (20) 517-8444
fax: +358 (20) 517-8466
Kemin maistraatti
Valtakatu 28
94100 KEMI
tel.: +358 (16) 294-330
fax: +358 (16) 294-332
Raahen maistraatti
Rantakatu 58 A
PL 16
92101 RAAHE
tel.: +358 (8) 29-931
fax: +358 (8) 299-3280
Rovaniemen maistraatti
Rovakatu 8
P.B. 8183
96101 ROVANIEMI
tel.: +358 (16) 329-4111
fax: +358 (16) 329-4999
Lapin maistraatti
Valtion virastotalo
99100 KITTILÄ
tel.: +358 (16) 651-2275
fax: +358 (16) 651-2270

Francúzska republika

1. pre departmenty v Európe a v zámorí (Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion) „les Procureurs généraux prčs les cours ďappel“

2. pre zámorské územia

Mayotte,le Procureur de la République pres le Tribunal supérieur d´appel de Mayotte`
Nová Kaledónia"le Procureur général prčs la Cour ď appel de Nouméa"
Wallis a Futuna„le juge de la section du Tribunal de premičre instance de Nouméa, siégeant ŕ Mata Utu"
Francúzska Polynézia,le Procureur général pres la Cour d´appel de Papeete`
Sv. Peter a Michal
(St. Pierre; Miquelon)
„le Président du Tribunal supérieur d’appel de St. Pierre"

Grécko

1. „nómos“ (prefektúra) pre administratívne listiny vydané orgánom v jej obvode

2. súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode

Grenada

„Permanent Secretary“ a „Senior Administrative Officer“

Ministry of Foreign Affairs and International Trade

Ministerial Complex

Botanical Gardens

St. Georges

Grenada W.I.

tel.: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184

e-mail: faffgnd@caribsurf.com

Gruzínska republika

1. Ministerstvo spravodlivosti

2. Ministerstvo školstva a vedy

3. Najvyšší súd

4. Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí

5. Orgán verejnej správy ministerstva vnútra

Helénska republika

1. prefekt pre všetky listiny vydané správnymi orgánmi prefektúry

2. generálny tajomník kraja:

a) pre všetky listiny vydané orgánmi ,Nómos' alebo ,Nomarchia', ktoré nepodliehajú prefektúre

b) pre všetky listiny vydané verejnými orgánmi

c) pre všetky listiny vydané miestnou správou

d) pre všetky listiny vydané matričnými orgánmi

3. súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode

Holandské kráľovstvo

1. pre územia v EurópePrvostupňové súdy (Rechtbanken)
2. pre ostrov ArubaRiaditeľ oddelenia legislatívy a právnych záležitostí
3. pre ostrov CuraçaoRiaditeľ oddelenia matrík na Ministerstve verejnej správy, plánovania a služieb a riaditeľ Informačných systémov a manažmentu
4. pre karibskú časť Holandského kráľovstva, t. j. pre ostrovy Bonaire, Saint-Eustache a Saba(Gezaghebbers)
5. pre ostrov Sv. MartinPredseda vlády, minister všeobecných záležitostí
Vedúci oddelenia matrík ministerstva všeobecných záležitostí

Honduras

Ministerstvo zahraničných vecí „Secretaría General-Sección de Auténticas-Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores“

Chorvátsko

1. „općinski sud“

2. „Ministerstvo pravosua, uprave i lokalne samouprave“

India

„Ministry of External Affairs of the Government of India

Island

Ministerstvo zahraničných vecí „Utanríkisráđuneyti"

Ministry for Foreign Affairs

Rauarárstíg 25

IS-150 Reykjavík

Iceland

tel.: +3545459900

fax: +3545622373

e-mail: external@utn.stjr.is

web: http://www.mfa.is/

Izrael

1. „The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel"

2. „Registrar of Magistrates Court" a štátni úradníci vymenovaní ministrom spravodlivosti podľa zákona o notároch z roku 1976

Írska republika

,Consular Section, Department of Foreign Affairs` v Dubline

,Consular Services, Department of Foreign Affairs` v Corku

Japonsko

Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu

Juhoafrická republika

1. každý „magistrate" alebo „additional magistrate"

2. každý „registrar of the Supreme Court of South Africa" alebo „assistant registrar of the Supreme Court of South Africa"

3. ktorákoľvek osoba poverená „Director-General: Justice"

4. ktorákoľvek osoba poverená „irector-General: Foreign Affairs"

Kapverdská republika

,Direcção-Geral dos Registos e Notariado` Ministerstva spravodlivosti

,Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades` Ministerstva zahraničných vecí

Kazachstan

1. Ministerstvo spravodlivosti Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané justičnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi vrátane notárov

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané orgánmi vzdelávania, vedy a vzdelávacími inštitúciami republiky

3. Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané organizačnými jednotkami migračnej polície

4. Výbor pre správu archívov a dokumentácie Ministerstva kultúry, informácií a verejného súhlasu Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných štátnymi archívmi Kazašskej republiky

5. Výbor justičnej správy Najvyššieho súdu pre verejné listiny vydané orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi výkonu trestu

6. Ministerstvo financií Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými a územnými zložkami Ministerstva financií Kazašskej republiky

7. Generálna prokuratúra Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané orgánmi prokuratúry a orgánmi vyšetrovania

8. Ministerstvo obrany Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi štátnymi archívmi Ministerstva obrany Kazašskej republiky

9. Výbor národnej bezpečnosti Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi archívmi Výboru národnej bezpečnosti Kazašskej republiky

Uvedené orgány môžu delegovať právomoc na vydanie osvedčenia svojim územným orgánom

Kirgizská republika

Ministerstvo spravodlivosti

Národný bezpečnostný úrad

Generálna prokuratúra

Sekcia justície

Ministerstvo vnútra

Národný úrad finančnej polície

Kolumbia

„Ministerio de Relaciones Exteriores"

Area de Legalizaciones, Dirección: Transversal 17 A No. 98-55, Bogotá, D.C.

Od 8. októbra 2007 sa používa nový typ apostily, ktorej pravosť možno overiť v e-Registri na internetovej stránke: www.cancilleria.gov.co/apostilla

Kórejská republika

1. Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu

2. Ministerstvo spravodlivosti

3. Národná súdna správa

Kostarická republika

Oddelenie legalizácie generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí (Departamento de Autenticaciones de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica)

Lesotho

1. „the Attorney-General"

2. „Permanent Secretary" ministerstva alebo rezortu

3. „the Registrar of the High Court"

4. „Resident Magistrate"

5. „Magistrate of the First Class"

6. iná osoba vymenovaná ministrom a uverejnená v úradnom vestníku

Libéria

1. „Minister of Foreign Affairs"; „Deputy Minister of Foreign Affairs", „Assistant Minister of Foreign Affairs"

2. „Minister of Justice", „Deputy Minister of Justice"; „Assistant Minister of Justice"

3. „Clerk of Supreme Court"; „Deputy Clerk of Supreme Court"; „Clerk of Circuit Court"; „Deputy Clerk of Circuit Court"

4. „Registrar" alebo „Deputy Registrar" obchodnej spoločnosti

5. „Commissioner of Maritime Affairs"; „Deputy Commissioner of Maritime Affairs" alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs"

Lichtenštajnsko

„Der Regierungskanzlei der fürstlichen Regierung" so sídlom vo Vaduze

Litva

konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí

Lotyšsko

Ministerstvo zahraničných vecí

Brivibas bvld 36

Riga LV-1395

Luxembursko

Ministerstvo zahraničných vecí

Macedónsko (bývalá juhoslovanská Republika Makedonija)

1. Ministerstvo spravodlivosti

2. všetkých 27 súdov prvého stupňa

Maďarská republika

1. Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi okrem listín vydaných alebo osvedčených notármi

2. Notárska komora pre listiny vydané alebo osvedčené notármi

3. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny

Malawi

1. „Attorney General" alebo „Solicitor General"

2. „Permanent Secretary" ministerstva

3. „Registrar of the High Court"

4. „Registrar General"

5. „Government Agent"

6. „notary public"

7. „Resident Magistrate"

Malta

„The Ministry of Foreign Affairs"

Marshallove ostrovy

1. „Minister of Foreign Affairs"

2. „Attorney General" a „Acting Attorney General"

3. „Clerk of the High Court" a „Deputy Clerk of the High Court"

4. „Registrar" alebo „Deputy Registrar" obchodnej spoločnosti

5. „Maritime Administrator" a „Special Agent of Maritime Administrator"

6. „Commissioner of Maritime Affairs"; „Deputy Commissioner of Maritime Affairs" alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs"

7. IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G., Office of the Deputy Registrar, Schifflande 22, CH-8001 Zurich, Switzerland

Maurícius

1. „The Permanent Secretary of the Prime Ministers Office"

2. „Principal Assistant Secretary of the Prime Ministers Office"

Mexiko

Orgány oprávnené overovať federálne listiny

1. „DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO"

bucareli no. 99 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.31.12; 535.43.92 – fax: 535.26.88

2. „dirección de coordinación política con los poderes de la union"

abraham gonzalez no. 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.51.31 – fax: 566.12.25

3. „subdirección de formalización y control"

abraham gonzalez no. 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.53.84; 546.57.32 – fax: 566.12.25

4. v jednotlivých štátoch federácie

a) Názov orgánu

„SECRETARIA DE GOBERNACION DIRECTORIO REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO"

b) Adresy orgánu (príp. útvaru) v jednotlivých štátoch:

estado de baja california – servicios migratorios

línea internacional – agustín melgar no. 1 – col. centro – 21100 mexicali, b.c. – mexico – tel.: 91(65) 556665 – fax: 529050

estado de baja california sur

bravo no. 406 – entre aquiles serdán – y guillermo preito – 23000 la paz, baja california sur – mexico – tel.: 91(112) 32083 – fax: 32280

estado de campeche

av. de las palmas s/n – junto al centro – bizantino bartimeo – 24020 campeche, camp. – mexico – tel.: 91(981) 53150; 53186 – fax: 53149

chiapas

libramineto norte n/s – a un costado de esq. pablo – guardado chávez – tuxtla gutiérrez, chis. – tel.: 91(961) 43288 – fax: 899091

chihuahua

doblado y 3a no. 117 – despacho 2 y 3 – col. centro – 31000 chihuahua, chih. – tel.: 91(14) 167499 – fax: 370149

estado de coahuila

victoria no. 406-1 – zona centro – 25000 saltillo, coah. – tel.: 91(18) 175506 – fax: 175334; 178951

estado de colima

gabino barrera no. 159-a – zona centro – 28000 colima, col. – tel.: 91(331) 45912 – fax: 45912

estado de durango

constitución no. 210-1 – norte altos – zona centro – 34000 durango, dgo. – mexico – tel.: 91(18) 17506 – fax: 175334; 178951

estado de guanajuato

agora del baratillo – despacho – 8, zona centro – 36000 guanajuato, gto. – tel.: 91(473) 29446 – fax: 29110; 29111

estado de guerrero

av. ignacio ramírez no. 22-a – col. centro – 39000 chilpancingo, gro. – mexico – tel.: 91(74) 711772 – fax: 721144

calle mina no. 120

esq. morelos – col. centro – 39300 acapulco, gro. – tel.: 91(74) 828751 – fax: 800341

estado de hidalgo

torre coby – art. 3 no. 97-7 piso – fracc, constitución – 42080 pachuca, hgo. – mexico – tel.: 91(771) 34026 – fax: 34026

estado de jalisco

chesterton 184 – jardines vallarta – 45030 guadalajara, jal. – tel.: 91(3) 673 2394 – fax: 673 2138

mexico

chalco no. 703-8 – col. sánchez – 50140 toluca, méx. – tel.: 91(72) 134679 – fax: 134768; 158325

estado de michoacan

av. siervo de la nación s/n – col. del valle – 58260 morelia, mich. – tel.: 91(43) 267 905/06 – fax: 267 905/06

estado de morelos

galeana no. 2-8 piso – edificio ocampo – col. centro – 62000 cuernavaca, mor. – mexico – tel.: 91(73) 188594 – fax: 188708

estado de nayarit

zacatecas no. 16 sur 1 y 2 piso – entre allende y abasolo – 63000 tepic, nayarit – tel.: 91(321) 46269 – fax: 46271

estado de nuevo leon

zaragoza no. 1000 sur – condominio acero ph – 64000 monterrey, n.l. – mexico – tel.: 91(8) 3403000 – fax: 3403000

estado de oaxaca

calzada de la república – no. 402-b – jalatlaco – 33606 oaxaca, oax. – mexico – tel.: 91(951) 42145 – fax: 42145

estado de puebla

calla italia no. 2224 – fracc las hadas – entre 15 de mayo y 26 pte. – 72070 puebla, pue. – mexico – tel.: 91(22) 494082 – fax: 494072

estado de queretaro

boulevard hernando quintana – no. 168 desp. 203 y 204 – 76050 querétaro, qro. – mexico – tel.: 91(42) 234960; 234660 – fax: 234960

estado de quintana roo

av. primo de verdad no. 181 – int. 1 esq. av. héroes – 67000 chetumal, q.roo. – mexico – tel.: 91(983) 27347 – fax: 22744

estado de san luis potosi

av. venustiano – carranza 707-402 – col. centro – 78250 san luis potosí, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 144092 – fax: 173988

estado de sinaloa

lázardo cárdenas – no. 913 sur – primer piso – zona centro – 80129 culiacán, sin. – mexico – tel.: 91(67) 173988 – fax: 173988

estado de sonora

blvd. navarrete no. 125 – despacho 2 – edif. sonmol. – col. valle verde – 83200 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 165044 – fax: 165044

tabasco

centro admvo. del estado – tabasco 2000 – 86035 villahermosa, tab. – tel.: 91(93) 165152 – fax: 165152

estado de tamaulipas

matamoros 11 y 12 no. 613 – cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 20462 – fax: 20462

estado de tlaxcala

kilómetro 1 1/2 carretera – federal tlaxcala – puebla s/n – 90000 tlaxcala, tlax. – mexico – tel.: 91(246) 27147 – fax: 27264

estado de veracruz

zaragoza no. 2 esq. – miguel barragán – 91000 xalapa, ver. – mexico – tel.: 91(28) 189303 – fax: 189395

estado de yucatan

calle 51 no. 459 x 50 – zona centro – 90000 mérida, yuc. – mexico – tel.: 91(99) 239142; 239636; 239671; 240815 – fax: 235535

estado de zacatecas

calle sabino no. 114 fracc. – la peuela – 98060 zacatecas, zac. – mexico – tel.: 91(492) 42318 – fax: 42318

5. Orgány príslušné na overovanie listín vydaných v jednotlivých štátoch (štát/názov a adresa):

estado de aguascalientes

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, plaza de la – patria, zona centro – c.p. 20000 aguascalientes, ags. – mexico – tel.: 91(49) 15 8188; 15 8175; 15 8643 – fax: 16 9728

estado de baja california

secretaria general de gobierno – edificio poder ejecutivo, 3 piso – calz. independencia y heroes – c.p. 21000 mexicali, b.c. – mexico – tel.: 91(65) 58 1114; 58 1053; 58 1042 – fax: 58 1169

estado de baja california sur

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – isabel la catolica entre bravo y rosales, 1 piso – c.p. 24000 la paz, b.c. – mexico – tel.: 91(112) 2 0866; 2 9477 – fax: 5 2422

estado de campeche

secretaria general de gobierno – palacio de los poderes, 4 piso – calle n 8, s/n, col. centro – c.p. 24000 campeche, camp. – mexico – tel.: 91(981) 6 5070; 6 2341 – fax: 6 5885

estado de coahuila

palacio de gobierno, 2 piso – plaza de las armas entre calle – allende y calle juarez, centro – c.p. 25008 coahuila, saltillo – mexico – tel.: 91(84) 14 8375; 14 0031; 14 3700 – fax: 14 1672

estado de colima

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle reforma e hidalgo, col. centro – c.p. 28000 colima, col. – mexico – tel.: 91(331) 4 4046; 2 2729; 2 1153 – fax: 4 3508

estado de chiapas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2 piso – av. central y 1 de oriente – col. centro – c.p. 29000 tuxtla gtz. chis. – mexico – tel.: 91(962) 2 2133; 2 9047 – fax: 3 2458

estado de chihuahua

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 1 piso – aldama y venustiano carranza, col. centro – c.p. 31000 chihuahua, chih. – mexico – tel.: 91(14) 10 6324; 10 4643

estado de durango

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno s/n – calle 5 de febrero, col. centro – c.p. 34000 durango, dgo. – mexico – tel.: 91(181) 15600; 15702; 12092 – fax: 32013

estado de guanajuato

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – paseo de la presa n 103, 1 piso – c.p. 36000 guanajuato, gto., mexico – tel.: 91(473) 22611; 20534; 24995 – fax: 28204

estado de guerrero

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel aleman n 1, col. centro – c.p. 39009 chilpancingo, gro. – mexico – tel.: 91(747) 23006; 25512 – fax: 27712

estado de hidalgo

secretaria de gobierno – palacio de gobierno – plaza juarez s/n, 2 piso, col. centro – c.p. 42000 pachuca, hgo. – mexico – tel.: 91(771) 30200; 30418; 30711 – fax: 31470

estado de jalisco

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, corona y pedro moreno, sec. centro – c.p. 44100 guadalajara, jal. – mexico – tel.: 91(36) 14 5375; 14 3258; 13 1605 – fax: 13 1846

estado de mexico

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer piso – puerta “a„. n 222, col. centro – c.p. 50000 toluca, edo de mexico – mexico – tel.: 91(72) 14 1233; 14 1451; 14 1017 – fax: 13 4925

estado de michoacan

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno primer patio – planta alta, col. centro – c.p. 58000 morelia, mich. – mexico – tel.: 91(43) 12 0322; 12 3536; 12 3134 – fax: 13 4925

estado de morelos

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardines juarez s/n, col. centro – c.p. 62009 cuernavaca, mor. – mexico – tel.: 91(73) 12 0056; 12 5131 (ext. 1110) – fax: 18 3378

estado de nayarit

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. mexico y abasolo, col. centro – c.p. 63000 tepic, nayarit – mexico – tel.: 91(321) 2 5414; 2 4144; 2 7147 – fax: 2 5364

estado de nuevo leon

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 2 piso – zaragoza y 5 de mayo, centro – c.p. 64000 monterrey, n.l. – mexico – tel.: 91(83) 42 8022; 40 1845 – fax: 45 0331

estado de oaxaca

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – bustamante s/n, planta alta – col. centro – c.p. 68000 oaxaca, oax. – mexico – tel.: 91(951) 6 2281; 6 2221 – fax: 6 7962

estado de puebla

secretaria de gobernacion – palacio de gobierno – av. reforma 711, col. centro – c.p. 72000 puebla, pue. – mexico – tel.: 91(22) 32 3123; 32 6119; 46 9964 – fax: 46 6566

estado de queretaro

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – pasteur y corregidora, col. centro – c.p. 76000 queretaro, qro. – mexico – tel.: 91(42) 24 1250; 12 9100; 12 9626 – fax: 12 9626

estado de quintana roo

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. 22 de enero s/n, col. centro – c.p. 77000 chetumal, q.roo. – mexico – tel.: 91(983) 2 1177; 2 2685; 2 0266 (ext. 112) – fax: 2 2366

estado de san luis potosi

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardin hidalgo s/n, col. centro – c.p. 78000 san luis potosi, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 14 4681; 12 5892; 14 9597 – fax: 12 1433

estado de sinaloa

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – insurgentes y lazaro cardenas – c.p. 80000 culiacan, sin. mexico – tel.: 91(67) 14 2297; 14 1523 – fax: 14 5722

estado de sonora

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – dr. paliza y comonfort, centro – c.p. 83260 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 17 2055; 17 2049; 13 4540 – fax: 12 7424

estado de tabasco

secretaria general de gobierno – anexo palacio de gobierno, 2 piso – col. centro – c.p. 86000 villahermosa, tab. – mexico – tel.: 91(93) 12 1065; 12 7858; 12 2610 – fax: 12 2841

estado de tamaulipas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 3 piso – 15 y 16, hidalgo y juarez, zona centro – c.p. 87000 cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 2 5872; 2 1964; 2 5921 – fax: 2 5017

estado de tlaxcala

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – plaza de la constitucion n 3 – col. centro – c.p. 90000 tlaxcala, tlax. mexico – tel.: 91(246) 2 0006; 2 0366 (ext. 103) – fax: 2 5326

estado de veracruz

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle henriquez s/n – col. centro – c.p. 91000 japala, ver. – tel.: 91(28) 17 8670; 17 5648; 17 4516 – fax: 18 9776

estado de yucatan

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle 61 y 60 s/n – col. centro – c.p. 97000 merida, yuc. mexico – tel.: 91(99) 23 0336; 23 8921; 23 7045 – fax: 24 6374

estado de zacatecas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel hidalgo n 602 – col. centro – c.p. 98000 zacatecas, zac., mexico – tel.: 91(492) 2 1211; 2 5288 – fax: 2 8327

distrito federal

direccion general juridica y de estudios legislativos del departamento del distrito federal – izazaga 89, 8 piso, col. centro – c.p. 06080 mexico, d.f. – tel.: (525) 709 0884 – fax: 709 7846

Moldavská republika

1. Ministerstvo zahraničných vecí – pre správne listiny ústredných verejných orgánov

2. Ministerstvo spravodlivosti – pre všetky ostatné listiny

Monako

Direction des Services Judiciaires

Palais de Justice

5, Rue Colonel Bellando de Castro

98000 Monaco

BP 513

MC 98015 Monaco Cedex

Mongolsko

Ministerstvo zahraničných veci a obchodu Mongolska

Namíbijská republika

1. „Registrar“ a „Assistant Registrar of the High Court“ a

2. „Permanent Secretary“ a „Deputy Permanent Secretary: Ministry of Justice“

Nikaragujská republika

Ministerstvo zahraničných vecí – Sekcia konzulárnych záležitostí

Niue (závislé územie Nového Zélandu)

1. „Attorney General"

2. „Financial Secretary"

3. „Crown Counsel"

4. „Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti

5. „Deputy Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti

6. „Registrar, High Court of Niue"

7. „Secretary to Government"

Nórsko

1. Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí

2. Títo oblastní guvernéri:

Fylkesmannen i Aust-Agder
Serviceboks 606
4809 Arendal
tel.: +47.37017500
fax: +47.37017610
e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen
tel.: +47.32 26 66 00
fax: +47.32 89 32 36
e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no

Fylkesmannen i Finnmark
Damsv. 1
9815 Vadsř
tel.: +47.78 95 03 00
fax: +47.78 95 03 07
e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 Hamar
tel.: +47.62 55 10 00
fax: +47.62 55 10 01
e-mail: postmottak@fm-he.stat.no

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
tel.: +47.55 57 20 00
fax: +47.55 57 20 09
e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no

Fylkesmannen i Mřre og Romsdal
Julsundv. 9
6404 Molde
tel.: +47.71 25 84 43
fax: +47.71 25 85 10
e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no

Fylkesmannen i Nordland
Molov. 10
8002 Bodř
tel.: +47.75 53 15 00
fax: +47.75 52 09 77
e-mail: postmottak@fm-no.stat.no

Fylkesmannen i Nord-Trřndelag
Strandv. 38
7734 Steinkjer
tel.: +47.74 16 80 00
fax: +47.74 16 80 53
e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no

Fylkesmannen i Oppland
Storg. 170
2626 Lillehammer
tel.: +47.61 26 60 00
fax: +47.61 26 61 67
e-mail: postmottak@fm-op.stat.no

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo
tel.: +47.22 00 35 00
fax: +47.22 00 35 35
e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger
tel.: +47.51 56 87 00
fax: +47.51 56 88 11
e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 43
6861 Leikanger
tel.: +47.57 65 50 00
fax: +47.57 65 50 55
e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no

Fylkesmannen i Sřr-Trřndelag
Prinsens g. 1 A
7468 Trondheim
tel.: +47.73 19 91 00
fax: +47.73 19 91 01
e-mail: postmottak@fm-st.stat.no

Fylkesmannen i Telemark
Gjerpens g. 14
3708 Skien
tel.: +47.35 58 61 10
fax: +47.35 52 85 90
e-mail: postmottak@fm-te.stat.no

Fylkesmannen i Troms
Strandv. 13
9291 Tromsř
tel.: +47.77 64 20 00
fax: +47.77 64 21 39
e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no

Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand S
tel.: +47.38 17 60 00
fax: +47.38 17 60 13
e-mail: postmottak@fm-va.stat.no

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Třnsberg
tel.: +47.33 37 10 00
fax: +47.33 37 12 60
e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no

Fylkesmannen i Řstfold
Postboks 325
1502 Moss
tel.: +47.69 24 70 00
fax: +47.69 24 70 31
e-mail: postmottak@fm-os.stat.no

Nový Zéland (nevzťahuje sa zatiaľ na Tokelau)

„the New Zealand Department of Internal Affairs"

Ománsky sultanát

Ministerstvo zahraničných vecí – konzulárne oddelenie

Panama

1. pre listiny vydané súdmi a súdnymi úradníkmi „el Secretario de la Corte Suprema de justicia" alebo jeho zástupcovia

2. pre notárske listiny alebo súkromné listiny, na ktorých notár overil podpis, úradníci „Dirección de Servicios Administrativos" ministerstva spravodlivosti („Ministerio de Gobierno y Justicia")

3. pre iné listiny vydané ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi a čiastočne samosprávnymi orgánmi, miestnymi a policajnými orgánmi alebo orgánmi prokuratúry („Ministerio Público") úradníci „Departamento Consular y Legalizaciones" ministerstva zahraničných vecí („Ministerio de Relaciones Exteriores")

4. pre iné listiny ktorýkoľvek z orgánov uvedených v bodoch 1 až 3

Peruánska republika

Ministerstvo zahraničných vecí Peruánskej republiky – Generálne riaditeľstvo konzulárnej politiky

Poľsko

Ministerstvo zahraničných vecí

Portugalsko

1. Portugalsko (územnie v Európe) generálny prokurátor republiky a prokurátori republiky pri
odvolacích súdoch
2. ostatné zámorské departmenty „Governador"

Rakúsko

1. „das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten" pre všetky listiny vydané týmito osobami a orgánmi:

a) „Bundespräsident" alebo „die Präsidentschatskanzlei"

b) „Präsident des Nationalrates", „Vorsitzende des Bundesrates" alebo „die Parlamentdirektion"

c) „die Bundesregierung"

d) von einem Bundesministerium

e) „Verfassungsgerichtshof" alebo „Verwaltungsgerichtshof"

f) „Oberste Gerichtshof", „Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof", „Oberste Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof" alebo „Oberste Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof", alebo

g) „Rechnungshof"

2. „der Präsident" súdov prvého stupňa, ktoré sa zaoberajú civilnými vecami, alebo ním poverený zástupca na vystavovanie osvedčenia s výnimkou „Handelsgericht Wien" a „Jugendgerichtshof Wien" pre všetky listiny vydané iným súdom v obvode uvedeného súdu s výnimkou orgánov uvedených v bode 1 písm. e) a f), „staatsanwaltschaftliche Behörde", „Notar", „Notariatskammer" alebo „Rechtsanwaltskammer" – v rozsahu, v ktorom tieto komory vykonávajú spolkové právomoci

3. pre všetky ostatné listiny

a) „Landeshauptman", ak ide o listiny týkajúce sa výkonu spolkových právomocí v spolkovej krajine

b) „die Landesregierung", ak ide o listiny týkajúce sa výkonu právomocí spolkovej krajiny

Rumunsko

1. Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a) a d) dohovoru

2. Komora notárov pre listiny uvedené v článku 1 písm. c) dohovoru

3. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru

Ruská federácia

1. Generálna prokuratúra Ruskej federácie

2. Ministerstvo vnútra Ruskej federácie

3. Ministerstvo spravodlivosti a jeho územné riaditeľstvá

4. Matriky Ruskej federácie

5. Federálna inšpekcia pre školstvo a vedu

6. Federálny archív a orgány poverené archivovaním v Ruskej federácii

7. Ministerstvo obrany Ruskej federácie pre listiny z archívu vojenskej služby v Armáde Ruskej federácie, Armáde ZSSR a Armáde Spoločenstva nezávislých štátov vydaných v Ruskej federácii

Salvádor

Ministerstvo zahraničných vecí

Samojský nezávislý štát

The Chief Executive Officer (v čase jeho neprítomnosti ,The Acting Chief Executive Officer`)

Ministry of Foreign Affairs and Trade

P. O. BOX L 1859

Apia, Samoa

Tel.: + (685) 21171/25313

Fax: +(685) 21504

e-mail: mfa@mfat.gov.ws

Sanmarínska republika

Ministerstvo zahraničných vecí (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)

Antonella Mularoni
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti

Valeria Ciavatta
Segretario di Stato per gli Affari Interni
e la Protezione Civile

Pasquale Valentini
Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio,
i Rapporti con I´A.A.S.F.N.

Nicoletta Corbelli
Coordinatore
Dipartimento Affari Esteri

Maria Lea Pedini
Direttore Generale
Dipartimento Affari Esteri

Savina Zafferani
Direttore degli Affari Economici e Sociali
Dipartimento Affari Esteri

Federica Bigi
Direttore degli Affari Politici
Dipartimento Affari Esteri

Corrado Carattoni
Direttore degli Affari Culturali e Informazione
Dipartimento Affari Esteri

Marcello Beccari
Direttore del Cerimoniale dello Stato
Dipartimento Affari Esteri

Maria Alessandra Albertini
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Luca Brandi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Dario Galassi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Stefano Stolfi
Incaricato della gestione della Direzione dei
Rapporti con le Comunitá all´estero
Dipartimento Affari Esteri

Silvia Berti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Eros Gasperoni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Nilla Bernardi
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Sylvie Bollini
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Silvia Marchetti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Ilaria Salicioni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Giovanni Conti
Ufficio Passaporti e Legalizzazioni
Dipartimento Affari Esteri

Marialaura Marinozzi
Dipartimento Affari Esteri

Giovanna Crescentini
Dirigente Segretaria Istituzionale
Dipartimento Affari Interni

Lucio L. Daniele
Dirigente dell´Ufficio Centrale di Collegamento

Antonio Nikolakopoulos
Funzionario dell´Ufficio Centrale di Collegamento

Sabrina Bernardi
Avvocato dello Stato Dirigente
Dipartimento Affari Interni

Barbara Reffi
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Alessandra Belardini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Simona Ugolini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Seychely

1. minister zodpovedný za zahraničné veci alebo iná ním úradne poverená osoba

2. „Attorney General" alebo iná ním úradne poverená osoba

3. „Secretary to the Cabinet"

4. „Registrar of the Supreme Court"

Slovinská republika

1. Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky pre listiny vydané notármi a prekladateľmi

2. Krajské súdy pre listiny vydané notármi, notárskymi koncipientmi, sudcami, štátnymi orgánmi, organizáciami a osobami, ktoré zastupujú verejné inštitúcie a právnické osoby na základe plnomocenstva

Spolková republika Nemecko

Druh listiny Overujúci orgán

1. Na úrovni spolkovej republiky

a) pre listiny vydané všetkými spolkovými úradmi a súdmi
(s výnimkou listín uvedených pod písmenom b)
„Bundesverwaltungsamt in Köln"
b) pre listiny vydané „Bundespatentsgerichts" a „Deutsche
Patentamt"
„Präsident des Deutschen Patentamtes"

2. Na úrovni spolkových krajín

a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi súdmi
(civilnými a trestnými) a notármi
„Ministerium fúr Justiz"
„Senator für Justiz"
„Landgerichtspräsident"
„Amtsgerichtspräsidenť
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej
správy)
„Ministerium für Inneres"
„Senator für Inneres"
„Regierungspräsident"
„Präsident des Verwaltungsbezirks"
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium fúr Inneres"
„Senator für Inneres"
„Regierungspräsident"
„Präsident des Verwaltungsbezirks"
„Ministerium fúr Justiz"
„Senator für Justiz"
„Landgerichtspräsident"
„Amtsgerichtspräsidenť

3. Pre spolkové krajiny

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen

a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi
súdmi (civilnými a trestnými) a notármi
„Ministerium fúr Justiz"
„Präsident des Landgerichts"
„Präsident des Bezirksgerichts"
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej správy) „Ministerium fúr Inneres"
„Regierungspräsident"
„Bezirksregierung"
a „das Landesverwaltungsamt" (v Durínsku)
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium fúr Inneres"
„Regierungspräsident"
„Bezirksregierung"
„Ministerium fúr Justiz"
„Präsident des Landgerichts"
„Präsident des Bezirksgerichts"

4. Pre spolkovú krajinu Bádensko-Württembersko

a) Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Württemberska pre listiny vydané týmto ministerstvom, vyšším krajinským súdom (Oberlandsgericht) a prokuratúrou pri Oberlandsgericht

b) predsedovia krajinských súdov (Präsident des Landsgericht) pre listiny vydané v ich pôsobnosti inými riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a prokuratúrami, inými orgánmi, na ktoré boli prenesené úlohy súdu, notármi a pre iné listiny vydané justičnou správou

c) prezident správnej oblasti (Präsident des Verwaltungsbezirks) Tübingen pre listiny vydané krajinskými ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti

d) oblastné vlády (Bezirksregierung) pre listiny vydané v ich obvode ostatnými orgánmi štátnej správy a všetkými súdmi okrem riadnych súdov

Spojené štáty americké

I. „Authentification Officer" a „Acting Authentification Officer" v „United States Department of State"

II. všetci úradníci a ich zástupcovia („clerks", „deputy clerks") týchto súdov:

1. Supreme Court of the United States

2. United States Court of Claims

3. United States Court of Customs and Patent Appeals

4. United States Court of International Trade

5. federálnych odvolacích súdov (United States Courts of Appeals) v týchto federálnych obvodoch:

District of Columbia Circuit

First Circuit

Second Circuit

Third Circuit

Fourth Circuit

Fifth Circuit

Sixth Circuit

Seventh Circuit

Eighth Circuit

Ninth Circuit

Tenth Circuit

Eleventh Circuit

6. federálnych obvodných súdov (United States District Courts) v týchto federálnych obvodoch:

Middle District of Alabama

Northern District of Alabama

Southern District of Alabama

District of Alaska

District of Arizona

Eastern District of Arkansas

Western District of Arkansas

Central District of California

Eastern District of California

Northern District of California

Southern District of California

District of Colorado

District of Connecticut

District of Delaware

District of Columbia

Middle District of Florida

Northern District of Florida

Southern District of Florida

District of Hawaii

District of Idaho

Central District of Illinois

Northern District of Illinois

Southern District of Illinois

Northern District of Indiana

Southern District of Indiana

Northern District of Iowa

Southern District of Iowa

District of Kansas

Eastern District of Kentucky

Western District of Kentucky

Eastern District of Louisiana

Middle District of Louisiana

Western District of Louisiana

District of Maine

District of Maryland

District of Massachusetts

Eastern District of Michigan

Western District of Michigan

District of Minnesota

Northern District of Mississippi

Southern District of Mississippi

Eastern District of Missouri

Western District of Missouri

District of Montana

District of Nebraska

District of Nevada

District of New Hampshire

District of New Jersey

District of New Mexico

Eastern District of New York

Northern District of New York

Southern District of New York

Western District of New York

Eastern District of North Carolina

Middle District of North Carolina

Western District of North Carolina

District of North Dakota

Northern District of Ohio

Southern District of Ohio

Eastern District of Oklahoma

Northern District of Oklahoma

Western District of Oklahoma

District of Oregon

Eastern District of Pennsylvania

Middle District of Pennsylvania

Western District of Pennsylvania

District of Puerto Rico

District of Rhode Island

District of South Carolina

District of South Dakota

Eastern District of Tennessee

Middle District of Tennessee

Western District of Tennessee

Eastern District of Texas

Northern District of Texas

Southern District of Texas

Western District of Texas

District of Utah

District of Vermont

Eastern District of Virginia (E)

Western District of Virginia (W)

Eastern District of Washington

Western District of Washington

Northern District of West Virginia

Southern District of West Virginia

Eastern District of Wisconsin

Western District of Wisconsin

District of Wyoming

District Courts for the following territories:

District Court for the District of the Canal Zone

District Court of Guam

District Court for the Northern Mariana Islands

District Court of the Virgin Islands

III. Úradníci jednotlivých štátov únie a iných územných celkov podľa tohto zoznamu:

Štát Orgán
Alabama Secretary of State
Alaska Lieutenant Governor; Attorney General and Clerk of the Appellate Courts
Arizona Secretary of State; Assistant Secretary of State
Arkansas Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State
California Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Colorado Secretary of State; Deputy Secretary of State
Connecticut Secretary of the State; Deputy Secretary of the State
Delaware Secretary of State; Acting Secretary of State
Florida Secretary of State
Georgia Georgia Superior Court Clerks' Cooperative Authority
Hawaii Lieutenant Governor of the State of Hawaii
Idaho Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State;
Notary Public Clerk
Illinois Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State
Indiana Secretary of State; Deputy Secretary of State
Iowa Secretary of State; Deputy Secretary of State
Kansas Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of
State
Kentucky Secretary of State; Assistant Secretary of State
Louisiana Secretary of State
Maine Secretary of State; Deputy Secretary of State
Maryland Secretary of State
Massachusetts Secretary of the Commonwealth of Massachusetts
Michigan Secretary of State; Deputy Secretary of State
Minnesota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Mississippi Secretary of State; any Assistant Secretary of State
Missouri Secretary of State; Deputy Secretary of State
Montana Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief
Nebraska Secretary of State; Deputy Secretary of State
Nevada Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Hampshire Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Jersey Secretary of State; Assistant Secretary of State
New Mexico Secretary of State
New York Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of
State; any Special Deputy Secretary of State
North Carolina Secretary of State; Deputy Secretary of State
North Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ohio Secretary of State; Assistant Secretary of State
Oklahoma Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of
State
Oregon Secretary of State; Acting Secretary of State; Deputy Secretary of State; and
Assistant to the Secretary of State
Pennsylvania Secretary of the Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth;
Commissioner of the Bureau of Commissions, Elections and Legislation
Rhode Island Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State
South Carolina Secretary of State
South Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Tennessee Secretary of State
Texas Secretary of State; Assistant Secretary of State
Utah Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administratíve Assistant
Vermont Secretary of State; Deputy Secretary of State
Virginia Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the
Commonwealth
Washington (štát) Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing
West Virginia Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Wisconsin Secretary of State; Assistant Secretary of State
Wyoming Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ostatné územné
celky
Orgán
Americká Samoa Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa
District of Columbia
(Washington, D.C.)
Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and
Assistant to the Executive Secretary; Secretary of the District of Columbia
Guam Director, Department of Administration; Acting Director, Department of
Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy
Director, Department of Administration
Severné Mariány Attorney General; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Commonwealth Trial
Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court
Portoriko Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant
Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director, Office of Protocol; Assistant
Secretary of State for International Affairs, Chief, Certification Office
Americké Panenské
ostrovy
bez určenia orgánu

Srbská republika

Sukcesiu do dohovoru deklarovala Srbská republika vyhlásením z 9. júna 2006.

Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky

Nemanjina 22-26

11000 Belehrad

Srbsko

Tel.: + 381 11 3620540/+381 11 3620596

Fax: +381 11 3620540

Sv. Kitts a Nevis

I. pre ostrov Sv. Kitts:

1. „Attorney General"

2. „Solicitor General"

3. „Chief Secretary in the Office of the Prime Minister"

4. „Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs"

5. „Registrar of the Supreme Court"

II. pre ostrov Nevis:

1. „Chief Secretary in the Office of the Premier"

2. „Legal Adviser in the Legal Department"

3. „Deputy Registrar of the Supreme Court"

Sv. Lucia

1. „The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"

2. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"

3. „The Permanent Secretary, Ministry of Finance"

4. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance"

5. „The Registrar of Companies and Intellectual Property"

6. „The Registrar of the Supreme Court"

7. „The Solicitor General"

Svätý Vincent a Grenadíny

1. „The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs"

2. „The Registrar, High Court"

3. „The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs"

4. The Executive Director, International Financial Services Authority

5. The Deputy Director, International Financial Services Authority

6. The Manager, Administration, International Financial Services Authority

Svazijsko

„the Principal Secretarys Office in the Ministry of Foreign Affairs and Trade"

Surinam

úradník („registrar") Súdneho dvora Surinamu

Španielske kráľovstvo

1. Pre správne listiny uvedené v článku 1.2 kráľovského dekrétu číslo 1497/2011 z 24.10. 2011 bez ohľadu na miesto ich vydania ktorýkoľvek z týchto úradníkov:

a) ,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci

b) vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca

c) riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia

d) predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári

2. Pre justičné listiny (okrem listín uvedených v bode 4)

a) ,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci

b) vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca

c) riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia

3. Pre listiny vydané notármi – predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári

4. Pre listiny vydané orgánmi a súdnymi úradníkmi Najvyššieho súdu a Vyššieho súdneho dvora – len ,Secretario de Gobierno` týchto súdov alebo ich zástupcovia

5. Pre ostatné listiny – ktorýkoľvek úradník uvedený v bode 1 podľa výberu žiadateľa.

Švajčiarsko

Kantonálne úrady kompetentné na vydávanie apostíl

KantónAdresa a názov orgánuE-mail/web
Appenzelle
Rhodes Extéri
eures
Kantonskanzlei A.Rh.
Service Center
Bruno Schönenberger
Regierungsgebäude
Obstmarkt 3
CH- 9100 Herisau
tel.: +41 71 353 62 56
fax: +41 71 352 12 77
bruno. schoenenberger @ kk. ar. ch
Appenzelle
Rhodes-Intérie-
ures
Ratskanzlei Appenzell I.Rh.
Kontaktperson Ratschreiber Franz
Breitenmoser
Marktgasse 2
CH - 9050 Appenzell
tel.: +41 71 788 93 11
fax: +41 71 788 93 39
info@rk.ai.ch
ArgoviePass- und Patentamt Aarau
Bleichemattstrasse 1
CH - 5001 Aarau
tel.: +41 62 835 19 28
fax: +41 62 835 19 29
passamt@ag.ch
Bâle-CampagneLandeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
CH-4410 Liestal
tel.: +41 61 925 51 11
fax: +41 61 925 69 55
landeskanzlei@lka.bl.ch
diana.boner@lka.bl.ch
rolf. gerber® lka.bi.ch
Bâle VilleStaatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Rathaus
Marktplatz 9
CH-4001 Basel
tel.: +41 61 267 85 63
fax: +41 61 267 85 72
heidi.fischer@bs.ch
BerneStaatskanzlei des Kantons Bern
Beglaubigungen
Postgasse 68
Postfach
CH - 3000 Bern 8
tel.: +41 31 633 75 11
fax: +41 31 633 75 07
info@sta.be.ch
FribourgChancellerie d'Etat du canton de Fribourg
Rue des Chanoines 17
Case postale
CH- 1701 Fribourg
tel.: +41 26 305 10 45
fax: +41 26 305 10 48
chancellerie @ fr. ch
GenčveDepartement de justice, police et sécurité
Service des passeports et de la nationalité
Légalisations
Rue Henri-Fazy 2
Case postale 3962
CH- 1211 Genčve 3
tel.: +41 22 327 06 24/3
fax: +41 22 327 23 50
patrick.pm.muller @ eta.ge.ch
GeneveDépartement des Institutions
Légalisation
14, rue de l`Hôtel-de-Ville
CH-1211 Geneve 3
GlarisRegierungskanzlei des Kantons Glarus
Rathaus
CH - 8750 Glarus
tel.: +41 55 646 69 63/64
fax: +41 55 646 69 91
regierungskanzlei@gl.ch
GrisonsStandeskanzlei Graubúnden
Legalisationen/ Beglaubigungen
Julius Maissen
Reichgasse 35
CH- 7001 Chur
tel.: +41 81 257 22 28
fax: +41 81 257 21 41
julius.maissen@staka.gr.ch
JuraChancellerie d'Etat
Rue de ľHôpital 2
CH - 2800 Delémont
tel.: +41 32 420 72 00
fax: +41 32 420 72 01
chancelleire@jura.ch
joel.bindit@jura.ch
LucerneStaatskanzlei Luzern
Beglaubigungen
Bahnhofstrasse 15
CH - 6002 Luzern
tel.: +41 41 228 51 11
fax: +4141 228 50 63
staatskanzlei® lu.ch
NeuchätelChancellerie d'Etat
Chäteau
CH-2001 Neuchätel
tel.: +41 32 889 40 03
fax: +41 32 889 60 71
secretariat. chancellerie® ne.ch
NidwaldStaatskanzlei Nidwalden
Dorfplatz 2
CH-6371 Stans
tel.: +41 618 79 02
fax: +41 618 79 11
staatskanzlei@nw.ch
ObwaldStaatskanzlei
Rathaus
Postfach 1562
CH - 6061 Sarnen
tel.: +41 666 62 03
fax: +41 660 65 81
staatskanzlei @ ow.ch
www.obwalden.ch
Saint-GallStaatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsgebäude
Legalisationen
CH-9001 St. Gallen
tel.: +41 71 229 32 57
fax: +41 71 229 26 06
thomas.niederer @ sg.ch
SchaffhouseSaatskanzlei Kanton Schaffhausen
Beckenstube 7
CH - 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 61
fax: +41 52 632 72 00
staatskanzlei® ktsh. ch
SchwyzStaatskanzlei des Kantons Schwyz
Bahnhofstrasse 9
Postfach 1260
CH- 6431 Schwyz
tel.: +41 41 819 11 24
fax: +41 41 819 26 19
stk@sz.ch
SoleureStaatskanzlei Solothurn
Rathaus
Barfússergasse 24
CH - 4509 Solothurn
tel.: +41 32 627 20 21
fax: +41 32 627 21 26
kanzlei@sk.so.ch
TessinCancelleria dello Stato
Residenza governativa
CH - 6501 Bellinzona
tel.: +41 91 814 43 88
fax: +41 91 814 44 01
can-scds@ti.ch
ThurgovieDepartement fúr Justiz und Sicherheit des
Kantons Thurgau
Ausweisstelle
Herr Ralph Felber
CH-8510 Frauenfeld
tel.: +41 52 724 22 07
fax: +41 52 724 25 70
ralph.felber@kttg.ch
UriStandeskanzlei
Rathaus
Rathausplatz 1
Postfach
CH - 6460 Altdorf
tel.: +41 875 20 17
fax: +41 870 66 51
klaus.weibel@ur.ch
www.ur.ch
ValaisChancellerie d'Etat du canton du Valais
Palais du Gouvernement
Case postale 478
CH- 1951 Sion
tel.: +41 27 606 21 00
fax: +41 27 606 21 04
francoise.lugon-moulin® admin.vs.ch
VaudBureau des passeports et légalisations
Place du Château 1
CH - 1014 Lausanne
tel.: +41 21 316 64 03
fax: +41 21 316 40 55
info.passeport@vd.ch
ZugStaatskanzlei des Kanton Zug
Regierungsgebäude am Postplatz
CH-6301 Zug
tel.: +41 41 728 33 11
fax: +41 41 728 37 01
tino.jorio@allg.zg.ch
rolf.iten@allg.zg.ch
elisabeth.kaeppeli@allg.zg.ch
hildegard.steiner@allg.zg.ch
ZurichDirektion fúr Soziales
und Sicherheit des Kantons Zúrich
Beglaubigungen
Neumühlequai 8
CH - 8090 Zürich
tel.: +41 43 259 20 18/28
fax: +41 43 259 51 45
christoph.doepfner® ds.zh.ch

Švédsko

verejní notári

Taliansko

1. pre listiny vydané justičnými orgánmi prokurátor republiky pri súde, v ktorého obvode bola listina vydaná

2. pre všetky ostatné listiny:

– prefekt podľa jeho miestnej príslušnosti

– pre autonómnu oblasť Valle dAosta prezident oblasti

– pre provincie Trento a Bolzano vládny komisár

Tongské kráľovstvo

Ministerstvo zahraničných vecí, prisťahovalectva a občianstva, ako aj niektoré jeho diplomatické misie:

High Commission of the Kingdom of Tonga (UK)
36 Molyneux Street
London W1H 5BQ
United Kingdom
Ph: (004420) 7724-5828
Fax: (004420) 7723-9074
Email: office@tongahighcom.co.uk
The Tongan High Commissioner to the United Kingdom: (H. E. Dr. Sione Ngongo Kioa)

Embassy and Permanent Mission of the Kingdom of Tonga to the United Nations
250 East 51st Street
New York
NY 10022
USA
Ph: (001917)369-1025
Fax: (001917)369-1024
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America: (H. E. Sonatane Tu´a Taumoepeau-Tupou)

Embassy of the Kingdom of Tonga to the People´s Republic of China
1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound
Chaoyang District
Beijing 100600
People´s Republic of China
Ph: (008610)6532-7203
Fax: (008610)6532-7204
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the People´s Republic of China: (H. E. Mahe ´Uli´uli Sandhurst Tupouniua)

High Commission of the Kingdom of Tonga to New Zealand
Tonga High Commission
41 Bay Street
Petone, Lower Hutt 5012
Wellington
New Zealand
Ph: (00644)566-3884
Fax: (00644)566-3887
Email: thc.wellington@gmail.com
The Tongan High Commissioner to New Zealand: (H. E. Siaosi Taimani ´Aho)

Consulate General of the Kingdom of Tonga to the United States of America
360 Post St
Suite 604
San Francisco 94108
USA
Ph: (001415)816 9132
Fax: (001415)781 3964
The Tongan Consul General to the United States of America: (the post is currently being held by Acting appointee, Mrs Lu´isa Leveni)

Consular Agency of the Kingdom of Tonga to the United States of America
738 Kaheka St
Suite 306B
Honolulu
Hawaii 96814
USA
Ph: (001808) 953 2449
Fax: (001808) 955 1447
The Tongan Consular Agent to the State of Hawaii, USA: (Ms Annie Kaneshiro)

Honorary Consulate General of the Kingdom of Tonga to Australia
Level 6, 73 Walker St
(P. O. Box 238)
North Sydney NSW 2020
Australia
Ph: (00612) 9936 2028
Fax: (00612) 9936 2098
The Tongan Honorary Consul to Australia (Ms Louise Raedler-Waterhouse)

Trinidad a Tobago

1. „the Registrar General (in Port of Spain)"

2. „the Permanent Secretary, Ministry of Education"

3. „the Chief of Protocol, Ministry of Enterprise Development, Foreign Affairs and Tourism"

Tieto osoby môžu poveriť svojho zástupcu.

Turecko

1. pre správne listiny:

a) v provinciách guvernér, zástupca guvernéra, riaditeľ pre právne veci

b) v mestách viceguvernér

2. pre justičné listiny:

predsedníctva justičných komisií v sídle vyšších trestných súdov

Ukrajina

1. Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy

3. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny

Uruguajská východná republika

Ministerstvo zahraničných vecí Uruguaja

Uzbecká republika

1. Ministerstvo spravodlivosti – pre verejné listiny vydané súdmi a súdnymi orgánmi

2. Generálna prokuratúra – pre verejné listiny vydané prokuratúrou a vyšetrovacími orgánmi

3. Štátne centrum skúšok – pre verejné listiny vydané inštitúciami vzdelávania a vedy

4. Ministerstvo zahraničných vecí – pre všetky ostatné verejné listiny

Vanuatská republika

1. ,The Department of Foreign Affairs'

2. ,The Vanuatu Financial Services Commission' pre verejné listiny vydané v jej kompetencii

Veľká Británia

1. pre Veľkú Britániu

The Legalisation Office

Foreign and Commonwealth Office

The Old Admiralty Building

The Mall

LONDON SW1A 2LG

tel.: +44(0)20 7008 1111

2. pre iné územia

Anguilla Government House
Anguilla
tel.: +1-264-497 2621/2622
Bermudy Parliamentary Registrar
# 60 Reid Street
Hamilton
tel.: +4412938683
Britské antarktické územie Overseas Territories Department
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
LONDON SW1A 2AH
tel.: +44 (0)20 7008 2890
Britské Panenské ostrovy Government House
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
tel.: +1-284-494 2345/494
Kajmanské ostrovy 4th floor Government Administration Building
Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
tel.: +1-345-949 7900
Falklandy - Malvíny Government House
Stanley
Falkland Islands
tel.: +500 27433
Gibraltár The Convent
Main Street
Gibraltar
tel.: +350 45440
Guernsey The Legalisation Office
Greffe
Royal Court House
St. Peter Port
Guernsey
GY1 2PB
tel.: +44(0)1481 725277
Ostrov Man Isle of Man Courts of Justice
Deemsters Walk
Bucks Road
Douglas
Isle of Man
IM1 3AR
tel.: +44 (0)1624 685265
Jersey The Legalisation Office
Maritime House
La Route du Port Elizabeth
St. Helier
Jersey
JE1 1JD
tel.: +44(0)1534 838838
Montserrat Lancaster House
Olveston
Montserrat
tel.: +1-664-491 2688/9
Sv. Helena The Castle
Jamestown
St. Helena Island
South Atlantic Ocean
tel.: +290 2555
Ostrovy South Georgia a South Sandwich Government House
Stanley
Falkland Islands
tel.: +500 27433
Ostrovy Turks a Caicos Waterloo
Government House
Grand Turk
Turks and Caicos Islands
tel.: +1-649-946 2309

Venezuela

Ministerstvo zahraničných vecí, generálne riaditeľstvo konzulárnych vecí