Oznámenie č. 186/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 59/2011
Platnosť od 24.06.2011
Redakčná poznámka

Dohovor pre Kirgizskú republiku nadobudol platnosť 31. júla 2011. Dohovor pre Bieloruskú republiku nadobudol platnosť 10. novembra 2010. Dohovor pre Maďarskú republiku nadobudol platnosť 16. februára 2011. Dohovor pre Republiku fidžijských ostrovov nadobudol platnosť...

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Kirgizská republika s platnosťou od 31. júla 2011 pristupuje k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určuje orgány podľa článku 6 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Bieloruská republika s platnosťou od 10. novembra 2010, Maďarská republika s platnosťou od 16. februára 2011, Republika fidžijských ostrovov s platnosťou od 26. júla 2010, Rumunsko s platnosťou od 9. decembra 2010, Sanmarínska republika s platnosťou od 16. marca 2010, Tongské kráľovstvo s platnosťou od 15. novembra 2010 zmenili a Gruzínska republika s platnosťou od 1. augusta 2010 doplnila orgány podľa článku 6 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z. a oznámenie č. 371/2010 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 186/2011 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z., oznámenia č. 331/2009 Z. z., oznámenia č. 77/2010 Z. z. a oznámenia č. 371/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Bieloruská republika

1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, Centrom súdnych znalcov a kriminalistiky, arbitrážnymi súdmi v pracovných sporoch, oblastnými súdnymi orgánmi, súdnymi orgánmi výkonného výboru v Minsku, notárskymi archívmi a notármi

2. Ministerstvo školstva pre listy vydané vzdelávacími inštitúciami

3. Sekcia archívnictva a správy ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané Národným archívom

4. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny vrátane listín vydaných uvedenými orgánmi, ako aj listiny zaslané do Bieloruska diplomatickými a konzulárnymi zástupcami Bieloruska

Fidži

Stály tajomník ministerstva zahraničných vecí, medzinárodnej spolupráce a civilného letectva

Gruzínska republika

Orgán verejnej správy ministerstva vnútra

Kirgizská republika

Ministerstvo spravodlivosti

Národný bezpečnostný úrad

Generálna prokuratúra

Sekcia justície

Ministerstvo vnútra

Národný úrad finančnej polície

Maďarská republika

1. Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi okrem listín vydaných alebo osvedčených notármi

2. Notárska komora pre listiny vydané alebo osvedčené notármi

3. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny

Rumunsko

1. Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a) a d) dohovoru

2. Komora notárov pre listiny uvedené v článku 1 písm. c) dohovoru

3. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru

Sanmarínska republika

Ministerstvo zahraničných vecí (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)

Antonella Mularoni
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti

Valeria Ciavatta
Segretario di Stato per gli Affari Interni
e la Protezione Civile

Pasquale Valentini
Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio,
i Rapporti con I´A.A.S.F.N.

Nicoletta Corbelli
Coordinatore
Dipartimento Affari Esteri

Maria Lea Pedini
Direttore Generale
Dipartimento Affari Esteri

Savina Zafferani
Direttore degli Affari Economici e Sociali
Dipartimento Affari Esteri

Federica Bigi
Direttore degli Affari Politici
Dipartimento Affari Esteri

Corrado Carattoni
Direttore degli Affari Culturali e Informazione
Dipartimento Affari Esteri

Marcello Beccari
Direttore del Cerimoniale dello Stato
Dipartimento Affari Esteri

Maria Alessandra Albertini
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Luca Brandi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Dario Galassi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Stefano Stolfi
Incaricato della gestione della Direzione dei
Rapporti con le Comunitá all´estero
Dipartimento Affari Esteri

Silvia Berti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Eros Gasperoni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Nilla Bernardi
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Sylvie Bollini
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Silvia Marchetti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Ilaria Salicioni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri

Giovanni Conti
Ufficio Passaporti e Legalizzazioni
Dipartimento Affari Esteri

Marialaura Marinozzi
Dipartimento Affari Esteri

Giovanna Crescentini
Dirigente Segretaria Istituzionale
Dipartimento Affari Interni

Lucio L. Daniele
Dirigente dell´Ufficio Centrale di Collegamento

Antonio Nikolakopoulos
Funzionario dell´Ufficio Centrale di Collegamento

Sabrina Bernardi
Avvocato dello Stato Dirigente
Dipartimento Affari Interni

Barbara Reffi
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Alessandra Belardini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Simona Ugolini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni

Tongské kráľovstvo

Ministerstvo zahraničných vecí, prisťahovalectva a občianstva, ako aj niektoré jeho diplomatické misie:

High Commission of the Kingdom of Tonga (UK)
36 Molyneux Street
London W1H 5BQ
United Kingdom
Ph: (004420) 7724-5828
Fax: (004420) 7723-9074
Email: office@tongahighcom.co.uk
The Tongan High Commissioner to the United Kingdom: (H. E. Dr. Sione Ngongo Kioa)

Embassy and Permanent Mission of the Kingdom of Tonga to the United Nations
250 East 51st Street
New York
NY 10022
USA
Ph: (001917)369-1025
Fax: (001917)369-1024
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America: (H. E. Sonatane Tu´a Taumoepeau-Tupou)

Embassy of the Kingdom of Tonga to the People´s Republic of China
1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound
Chaoyang District
Beijing 100600
People´s Republic of China
Ph: (008610)6532-7203
Fax: (008610)6532-7204
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the People´s Republic of China: (H. E. Mahe ´Uli´uli Sandhurst Tupouniua)

High Commission of the Kingdom of Tonga to New Zealand
Tonga High Commission
41 Bay Street
Petone, Lower Hutt 5012
Wellington
New Zealand
Ph: (00644)566-3884
Fax: (00644)566-3887
Email: thc.wellington@gmail.com
The Tongan High Commissioner to New Zealand: (H. E. Siaosi Taimani ´Aho)

Consulate General of the Kingdom of Tonga to the United States of America
360 Post St
Suite 604
San Francisco 94108
USA
Ph: (001415)816 9132
Fax: (001415)781 3964
The Tongan Consul General to the United States of America: (the post is currently being held by Acting appointee, Mrs Lu´isa Leveni)

Consular Agency of the Kingdom of Tonga to the United States of America
738 Kaheka St
Suite 306B
Honolulu
Hawaii 96814
USA
Ph: (001808) 953 2449
Fax: (001808) 955 1447
The Tongan Consular Agent to the State of Hawaii, USA: (Ms Annie Kaneshiro)

Honorary Consulate General of the Kingdom of Tonga to Australia
Level 6, 73 Walker St
(P. O. Box 238)
North Sydney NSW 2020
Australia
Ph: (00612) 9936 2028
Fax: (00612) 9936 2098
The Tongan Honorary Consul to Australia (Ms Louise Raedler-Waterhouse)“.