Oznámenie č. 129/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 53/2006
Platnosť od 11.03.2006
Účinnosť od 13.06.2013
Redakčná poznámka

Úplný aktualizovaný zoznam zmluvných strán nahrádza s účinnosťou od 1. februára 2006 pôvodný zoznam.