Oznámenie č. 27/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 8/2013
Platnosť od 06.02.2013
Redakčná poznámka

Dohovor pre Nikaragujskú republiku nadobudne platnosť 14. mája 2013. Dohovor pre Andorrské kniežatstvo nadobudne platnosť 13. júna 2013.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Nikaragujská republika s platnosťou od 14. mája 2013 a zároveň určila orgány podľa článku 6 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 13. júna 2013 zmenilo orgány oprávnené vydávať osvedčenie podľa článku 3 ods. 1 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z., oznámenie č. 186/2011 Z. z., oznámenie č. 15/2012 Z. z. a oznámenie č. 183/2012 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 27/2013 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z., č. 252/2008 Z. z., č. 16/2009 Z. z., č. 331/2009 Z. z., č. 77/2010 Z. z., č. 371/2010 Z. z., č. 186/2011 Z. z., č. 15/2012 Z. z. a č. 183/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Nikaragujská republika

Ministerstvo zahraničných vecí – Sekcia konzulárnych záležitostí

Andorrské kniežatstvo

• El/la ministre/a d´Afers Exteriors

• El/la coordinador/a d´Afers Bilaterals i Consulars

• El/la director/a d´Afers Multilaterals i Cooperació

• El/la cap de l´Àrea d´Afers Generals i Jurídics“.