Oznámenie č. 456/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení aktualizovaného zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 168/2006
Platnosť od 14.07.2006
Redakčná poznámka

Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnosť 4. januára 2006. Dohovor pre Namíbijskú republiku nadobudol platnosť 16. januára 2006. Dohovor pre Andorrské kniežatstvo nadobudol platnosť 24. februára 2006.

456

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovinská republika s účinnosťou od 4. januára 2006, Namíbijská republika s účinnosťou od 16. januára 2006 a Andorrské kniežatstvo s účinnosťou od 24. februára 2006 oznámili depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenu svojich orgánov oprávnených podľa článku 6.

V dôsledku toho sa Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa čl. 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 129/2006 Z. z.) dopĺňa takto:

Slovinská republika

1. Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky pre listiny vydané notármi a prekladateľmi

2. Krajské súdy pre listiny vydané notármi, notárskymi koncipientmi, sudcami, štátnymi orgánmi, organizáciami a osobami, ktoré zastupujú verejné inštitúcie a právnické osoby na základe plnomocenstva

Namíbijská republika

1. „Registrar“ a „Assistant Registrar of the High Court“ a

2. „Permanent Secretary“ a „Deputy Permanent Secretary: Ministry of Justice“

Andorrské kniežatstvo

1. Ministre/a d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació

2. Ministre/a de Justícia i Interior

3. Ministre/a d’Economia

4. Director/a d’afers bilaterals i Unió Europea

5. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament

6. Director/a d’afers jurídics i consulars

7. Cap d’Area d’afers generals del Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació