Oznámenie č. 314/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Moldavskej republiky, Gruzínskej republiky a Kórejskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín a o zmene a doplnení úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru pre štáty Dánske kráľovstvo, Moldavská republika, Gruzínska republika, Kórejská republika, Svätý Vincent a Grenadíny, Francúzska republika, Írska republika, Samojský nezávislý štát a Srbská republika

Čiastka 141/2007
Platnosť od 13.07.2007
Redakčná poznámka

Dohovor pre Dánske kráľovstvo nadobudol platnosť 29. decembra 2006. Dohovor pre Moldavskú republiku nadobudol platnosť 16. marca 2007. Dohovor pre Gruzínsku republiku nadobudol platnosť 14. mája 2007. Dohovor pre Kórejskú republiku nadobudol platnosť 14. júla 2007. ...

314

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpili a zároveň oznámili depozitárovi dohovoru orgány podľa článku 6 dohovoru: Dánske kráľovstvo s platnosťou od 29. decembra 2006, Moldavská republika s platnosťou od 16. marca 2007, Gruzínska republika s platnosťou od 14. mája 2007 a Kórejská republika s platnosťou od 14. júla 2007.

Svätý Vincent a Grenadíny s platnosťou od 8. decembra 2006, Francúzska republika s platnosťou od 12. februára 2007, Írska republika s platnosťou od 20. marca 2007, Samojský nezávislý štát s platnosťou od 13. februára 2007 a Srbská republika s platnosťou od 3. apríla 2007 doplnili a zmenili orgány podľa článku 6 dohovoru.

Zmeny a doplnenia úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného ako príloha k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

Do úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru možno nazrieť na internetovej stránke www.hcch.net v anglickom jazyku a francúzskom jazyku.

K oznámeniu č. 314/2007 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Čiernohorská republika

Sukcesiu do dohovoru deklarovala Čiernohorská republika vyhlásením z 30. januára 2007. Zmenu orgánov podľa článku 6 dohovoru Čiernohorská republika neoznámila.

Dánske kráľovstvo

Ministerstvo zahraničných vecí

Francúzska republika

Mayotte: ,le Procureur de la République pres le Tribunal supérieur d´appel de Mayotte`

Francúzska Polynézia: ,le Procureur général pres la Cour d´appel de Papeete`

Gruzínska republika

1. Ministerstvo spravodlivosti

2. Ministerstvo školstva a vedy

3. Najvyšší súd

4. Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí

Írska republika

,Consular Section, Department of Foreign Affairs` v Dubline

,Consular Services, Department of Foreign Affairs` v Corku

Kórejská republika

1. Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu

2. Ministerstvo spravodlivosti

3. Národná súdna správa

Moldavská republika

1. Ministerstvo zahraničných vecí – pre správne listiny ústredných verejných orgánov

2. Ministerstvo spravodlivosti – pre všetky ostatné listiny

Samojský nezávislý štát

The Chief Executive Officer (v čase jeho neprítomnosti ,The Acting Chief Executive Officer`)

Ministry of Foreign Affairs and Trade

P. O. BOX L 1859

Apia, Samoa

Tel.: + (685) 21171/25313

Fax: +(685) 21504

e-mail: mfa@mfat.gov.ws

Srbská republika

Sukcesiu do dohovoru deklarovala Srbská republika vyhlásením z 9. júna 2006.

Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky

Nemanjina 22-26

11000 Belehrad

Srbsko

Tel.: + 381 11 3620540/+381 11 3620596

Fax: +381 11 3620540

Svätý Vincent a Grenadíny

4. The Executive Director, International Financial Services Authority

5. The Deputy Director, International Financial Services Authority

6. The Manager, Administration, International Financial Services Authority“.